R. SOBOTA: Poplatky za komunálny odpad sa zvýšia o 9 eur

RIMAVSKÁ SOBOTA – Mesto Rimavská Sobota zvyšuje poplatky za tuhý komunálny odpad (TKO) o 9 eur z 20 na 29 eur. Zdôvodňuje to okrem iného zvýšenými nákladmi v súvislosti s aktuálne zavádzaným zberom bioodpadu a zvýšeným poplatkom za skládkovanie na skládke v Poltári. Riešilo sa to na prvom decembrovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote.

„V roku 2019 mesto Rimavská Sobota hospodárilo s prebytkom 6577 eur. Predpoklad na rok 2020, keďže sa navýšil zákonný poplatok na 12 eur za tonu a skladovanie odpadu na skládke v Poltári o 3,6, je nedoplatok približne 80-tisíc eur,“ povedal Miroslav Bielak, vedúci ekonomického odboru Mestského úradu.

Slovo si prebral následne primátor Jozef Šimko. Ako spomenul, od roku 1997 do roku 2012 vykonávala zber TKO zahraničná spoločnosť Brantner s. r. o. „Bolo to veľmi zlé rozhodnutie odovzdať zber do rúk zahraničného podnikateľa. Neboli sme však jediné mesto. Od roku 2005 do roku 2012 zaplatilo mesto za zber TKO Brantneru 5 514 721 eur. V roku 2012 som vypovedal zmluvu s touto spoločnosťou a s riaditeľom TSM Bartom sme zobrali 20 000 eur a išli kúpiť dve zberné motorové vozidlá,“ uviedol Šimko.

Ako ďalej spomenul, odkedy sa zberu TKO ujali Technické služby mesta (TSM) Rimavská Sobota, mesto zaplatilo za vývoz odpadu 3 413 000 eur. „Ak sa ma chcú niektorí poslanci opýtať, kde sú tie dva milióny eur, nechali sme ich vo vreckách občanov. Vďaka vtedajšej poslankyni Bornayovej sa znížil poplatok za TKO na 17 eur na osobu,“ doplnil primátor.

Porovnanie so susednými mestami

Šimko ďalej porovnal Rimavskú Sobotu a okolité susedné mesta v poplatkoch za vývoz a zber TKO. Podľa informácii, ktoré predniesol, platí Rimavská Sobota najnižšiu čiastku. „Kým sa u nás platí 20 eur na osobu, v Rožňave to je 25,55, v Revúcej 20,62, vo Veľkom Krtíši 21,60, v Lučenci 21,90 a vo Fiľakove to je 27 eur,“ konkretizoval primátor.

Ako následne spomenul, okolitým mestám tieto poplatky od ľudí za TKO nestačili a museli doplácať na zber a vývoz zo svojho rozpočtu. „Rožňava za rok 2019 aj napriek vysokému poplatku musela mesto vyplatiť Brantneru o 361-tisíc eur viac, v Revúcej museli doplácať 214-tisíc eur, vo Veľkom Krtíši 174-tisíc eur. V Lučenci, napriek tomu, že majú skládku, doplácali 166-tisíc eur Brantneru, Fiľakovo doplácalo 68-tisíc eur,“ priblížil a dodal, že Rimavská Sobota, ktorá vyvážala za pomoci TSM a občania mesta platili 20 eur, získala viac ako 6-tisíc eur.

Pridaj komentár