Primátor Šimko klamal v novoročnom príhovore 47-krát, tvrdí poslanecký klub

RIMAVSKÁ SOBOTA – Poslanecký klub Odvážme sa zrýchliť reagoval na novoročný príhovor primátora Rimavskej Soboty Jozefa Šimka. Ten bol zverejnený v januárovom čísle Gemerských zvestí. Sobotnik.sk zverejnil celé vyjadrenie poslaneckého klubu bez redakčných úprav.

„Zaujalo nás posledné vydanie primátorových stotisíc eurových novín. https://www.rimavskasobota.sk/download_file_f.php?id=1453941 Rozsiahly novoročný príhovor nás zaujal natoľko, že nemohol ostať bez odozvy, ktorú sme dali uverejniť v tom istom periodiku.  Keďže žiadosti o uverejnenie článku bývajú primátorom cenzurované a články, ktoré primátorovi nevyhovujú jednoducho neuverejní, tak vám ho dávame k dispozícii aj touto cestou.  Ako primátor vinšovať do nového roku chcel, ale zabudol.

47. To je počet klamstiev a zavádzaní v Novoročnom príhovore primátora Šimka v najnovších Gemerských zvestiach.

Nečudo, že primátor Šimko, popri spŕške klamstiev, zavádzaní, ponižovaní a urážok na prekrytie vlastnej ani nie neschopnosti ako skôr neochote posunúť mesto Rimavská Sobota z kategórie Hladová dolina, kde sa mu ho za posledných 10 rokov podarilo dokonale zabetónovať, do kategórie dobré mesto pre život jeho obyvateľov, zabudol popriať Soboťanom do nového roku.

Zoznam klamstiev a zavádzaní:

 1. Keď z pohľadu rozvoja hodnotím uplynulé dva roky, tak s ľútosťou konštatujem, že výsledky v skvalitňovaní podmienok pre každodenný život občanov sú menej ako skromné.
 • Primátor svojvoľne nezrealizoval 23 z 36 rozvojových aktivít schválených zastupiteľstvom
 1. Keď porovnáme tieto výsledky s rozvojom mesta v predchádzajúcich dvoch volebných obdobiach, tak len nostalgicky môžeme zaspomínať na časy, keď sa naše mesto dynamicky rozvíjalo
 • Keďže primátor svojvoľne nerealizuje rozhodnutia MsZ, musí si sám spytovať svedomie prečo brzdí rozvoj Rimavskej Soboty
 1. Tieto posledne menované akcie boli schválené ešte predchádzajúcim mestským zastupiteľstvom
 • Tu primátor zavádza, pravdou je, že akcie boli schválené minulým MsZ, ale financovať ich muselo už toto MsZ, a aj tak spravilo.
 1. Tieto výsledky sa prejavili v podobe vyše sto vyasfaltovaných ulíc
 • Zavádzanie, celá Rimavská Sobota má 122 ulíc, naozaj vyasfaltoval vyše sto ulíc?
 1. Vyše tisíc parkovacích miest pre motorové vozidlá
 • Zavádzanie, presný počet sa nedá zistiť, keďže neexistuje žiadna dokumentácia, odhad je niekde pod polovicou deklarovaného počtu
 1. Generálnej rekonštrukcie námestia M. Tompu
 • generálne bola zrekonštruovaná iba východná časť námestia, západná časť už roky čaká na dokončenie
 1. Opráv a zateplení školských a administratívnych budov
 • okrem zateplenia MsÚ sme iné akcie nezaznamenali, práve preto sme od nášho nástupu do zastupiteľstva určili 100.000€ ročne na základné a 100.000€ na materské školy.
 1. Áno, hovorím o tom Kurinci, za ktorý som bol mnohokrát kritizovaný a aj v súčasnosti je jeho ďalšie zveľaďovanie spochybňované a finančne zablokované najmä poslancami klubu Odvážme sa zrýchliť
 • Nikdy nebolo kritizované zveľaďovanie, nikdy nebolo finančne zablokované, všetky aktivity boli na 100% vyfinancované. Akurát výstavba nových sociálnych zariadení bola podmienená architektonickou štúdiou, ktorú primátor zámerne odignoroval. Finančné krytie je ale prisľúbené.
 1. Preto aj touto cestou vyzývam poslancov za poslanecký klub Odvážme sa zrýchliť, aby neblokovali rozvoj Kurinca a na najbližšom zasadnutí schválili finančné prostriedky na rozšírenie umyvárky a toaliet, pretože existujúce limitujú možný nárast návštevnosti
 • Primátor Šimko je jediný, ktorý zrejme zámerne brzdí rozvoj Kurinca. On je ten, ktorý odignoroval schválené rozvojové aktivity tým, že ich nezrealizoval. Prečo tak spravil netušíme.
 1. Medzi úspechy zaraďujem aj postupné znižovanie zadlženosti mesta zo 41,6 % na menej ako 20%
 • Je to zavádzanie. Mesto si platí svoje záväzky voči bankám tak, ako je zmluvne dohodnuté. Nemali sme žiadne mimoriadne splátky, ktoré by sa úspechom nazvať mohli.
 1. Úspechy dvoch predchádzajúcich volebných období nás jednoznačne posunuli na vyššiu úroveň vo všetkých oblastiach v kompetencii mestskej samosprávy
 • Všetky relevantné hodnotenia samospráv dávajú Rimavskosobotskej samospráve posledné priečky v celoslovenských rebríčkoch.
 1. So skromným počtom dokončených akcií sa nemôžeme pochváliť, ale ani sa uspokojiť
 • Jediný, kto je zodpovedný za nezrealizovanie viac ako polovice rozvojových aktivít je primátor Šimko, ktorý ich zámerne ignoruje, podľa nášho názoru kvôli tomu, aby mohol takto očierňovať našu prácu. Bežný Soboťan nevie, že poslanci rozhodujú a primátor realizuje, v tomto prípade Bohužiaľ.
 1. Stúpajúca krivka našich predchádzajúcich úspechov sa „vďaka“ niektorým poslancom nalomila
 • Klamstvo, krivku odklonil práve primátor Šimko zámerným a permanentným nerealizovaním schválených akcií.
 1. Títo poslanci sa dodnes nevyrovnali so skutočnosťou, že za primátora nebol zvolený ich kandidát
 • Primátora si vybrali Soboťania a ich rozhodnutie je pre nás záväzné.
 1. Spomínaní poslanci neboli dostatočne pripravení z komunálneho práva a na zasadnutiach častokrát miešali svoje práva s povinnosťami
 • Boli sme to práve my, kto doniesol poriadok do chaotického autoritárskeho nefunkčného systému. Primátorovi Šimkovi sa nepáči, že už si nemôže z mestského rozpočtu robiť trhací kalendár ako tomu bolo v minulosti.
 1. Ťažko sa orientovali v poslaneckých funkciách a vo svojej činnosti od samého začiatku pri rozhodovaniach používali ako tromf hrubú silu 14 poslancov
 • My sme sa zorientovali rýchlo a dobre, akurát primátorovi sa nepáči, že nekývame hlavou, ako sa jemu páči. Éra KSČ je už dávno preč.
 1. Darilo sa im, lebo im v tom z doteraz neznámych dôvodov pomáhali aj niektorí ďalší poslanci
 • Poslanci, ktorí s nami spolupracujú majú vlastné nápady, názory, námety a tým obohacujú naše nápady, názory a námety. Ide nám o Rimavskú Sobotu a Soboťanov, máme spoločný cieľ, preto vieme spolupracovať s každým, kto má podobný cieľ.
 1. Ich činnosť sa pohybovala v teoretickej rovine, na míle vzdialenej od konkrétnych vecných riešení.
 • My prinášame konkrétne praktické riešenia, bohužiaľ, primátor im nerozumie a preto ich odmieta.
 1. Neuvedomili si, že mandát dostali od našich občanov na 4 roky a za to obdobie od nich očakávajú konkrétne a vecné riešenia.
 • Práve preto, že si to plne uvedomujeme, robíme veci tak, aby s našou prácou bol každý Soboťan spokojný. Mrzí nás, že naša práca je od začiatku bojkotovaná tým človekom, ktorý naše rozhodnutia má realizovať.
 1. Neuvedomili si, že nie sú nejaký elitný klub, ale sú bežnou súčasťou širšej spoločnosti.
 • My si to veľmi dobre uvedomujeme, práve preto sme neustále v styku so Soboťanmi, aby sme dokázali napĺňať ich očakávania.
 1. Majú s občanmi konzultovať, presadzovať ich požiadavky a nie viesť papierovú vojnu a pritom mudrovať a teoretizovať.
 • Robíme diskusie, okrúhle stoly, ankety, diskutujeme s občanmi… Kedy robil primátor takéto aktivity? Tu sa hodí iba „Zlodej kričí, chyťte zlodeja“.
 1. Výrazy ako generel, projekt, plán, pasportizácia, inventarizácia, koncepcia nezaujímajú bežných občanov.
 • Ani ich zaujímať nemusia, na to majú predsa mestských úradníkov, ktorých si platia zo svojich dani.
 1. Spomínaní poslanci doteraz nepomohli ani pri získavaní európskych peňazí, pričom opakovane radi konštatujú, že v otázkach rozpočtu a majetku mesta majú rozhodujúce zákonné právomoci.
 • Nami požadované zriadenie projektového oddelenia, ktoré sme odsúhlasili a aj vyfinancovali primátor zrušil. Na pravidelnej báze zásobujeme rozvojové oddelenie mesta možnými výzvami, do ktorých sa mesto môže zapojiť.
 1. V minulom roku tiež na základe mestským úradom spracovaného projektu pod názvom Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a výstavba osvetlenia v meste Rimavská Sobota bol tento projekt podporený vo výške 520.735 eur s mestským kofinancovaním 26.036 eur.
 • Veľmi sa tešíme tomuto úspechu. Boli sme to práve my, kto „dokopal“ mesto k tomu aby sa do tejto výzvy zapojilo a ešte aj prostredníctvom bývalého splnomocnenca Ravasza sme tento projekt posunuli do stavu, aby bol bezproblémovo schválený. Sme hrdí na to, že sa to mestu podarilo.
 1. Tu vyvstáva otázka, koľko európskych peňazí sprostredkovali naši poslanci, ktorí všetko vedia a všade boli?
 • 800 000€ na priemyselný park, ktorý primátor odbojkotoval, 500.000€ na chodník od svetelnej križovatky po Dúžavskú cestu, 10.000.000€ na štátny priemyselný park. Spolu viac ako 11.000.000€. Koľko financií doniesol do mesta primátor Šimko mimo úverov za 10 rokov?
 1. Opak je pravdou. Doteraz nič nevybavili a ich „zásluhou“ vo veciach rozvoja nášho mesta zažívame za poslednú dekádu najhoršie dva roky.
 • Ťažko na toto niečo napísať, doniesli sme do mesta za 2 roky cez 11.000.000€ na strategické investície. Primátor Šimko za 10 rokov doniesol 500.000€ na zateplenie MsÚ a pripravil mesto o nevyčísliteľnú čiastku svojou nečinnosťou. Iba také Jesenské za posledných 10 rokov získalo z mimorozpočtových zdrojov skoro 10.000.000€ na rozvojové aktivity obce. Rimavská Sobota pod vedením primátora Šimka 500.000€ čo je 20x menej a to sme 10x väčší, čiže sme 200x horší v získavaní financií na rozvoj mesta ako Jesenské.
 1. S činnosťou spomínaných poslancov nie sú spokojní ani mnohí občania a niekoľkí iniciatívni z nich na prvé výročie volieb zozbierali 6257 podpisov nespokojných voličov.
 • Rábely nebol ochotný dať hárky na kontrolu, niet sa ako relevantne k tomu vyjadriť. Ak by naozaj mali toľko podpisov, prečo by ich nedali hlavnému kontrolórovi? Áno je to ten RSDr. Rábely, ktorý robí kotlebovskému poslancovi Šimkovi asistenta, naozaj nezávislá občianska iniciatíva.
 1. Okrem väčšinou nekvalifikovanej kritiky, doteraz takmer nič pozitívne pre naše mesto nespravili.
 • Priemyselný park je podľa nás asi ten najvýraznejší počin, ktorý sa nám podaril, ale je tu aj pár akcií, ktoré primátor z našich nápadov zrealizoval: investície do rekonštrukcie škôl, škôlok, obnova vozového parku TSM, výmena okien na Amfiteátri, ozvučenie MsKS, dvere do Kina, participatívny rozpočet, vianočné osvetlenie, nové profi kosačky na TSM, chodníky, Dom služieb – okná, územný plán.
 • Pripravili a schválili sme aj množstvo iných, z nášho pohľadu dôležitých akcií, bohužiaľ boli primátorom Šimkom odignorované: Výstavba Priemyselného parku, Spodná stavba školy Dúžavskej Ceste, Pouličné osvetlenie Sobôtka, Výmena svetiel v celom meste za LED, Dobudovanie kanalizácie Tomašová, Venčoviská, Rekonštrukcia autobusových zastáviek, Cyklotrasy, Generel nemotorovej dopravy, Sociálne a komunitné centrum Západ, Atrakcie Mestská záhrada, Projekt Domov dôchodcov z Internátu, Plán obnovy ciest a chodníkov, Oprava domu smútku, Oprava okien bytovka Sedliacka, Nákup pouličných smetných košov, Projekt a vzorové kontajnerové stojiská, Rekonštrukcia fontány Š.M. Daxnera, Architektonická štúdia Kurinec, Architektonická štúdia Mestská záhrada
 1. Odvážme sa zrýchliť, že neplnia ani svoj „bombastický“ volebný program
 • Keďže sa nepodarilo presvedčiť väčšinu voliacich Soboťanov, že ten náš kandidát na primátora je ten najlepší, nemáme ako naplniť všetky naše predvolebné sľuby. Dôležité ale je to, že najdôležitejšie body sa postupne darí plniť. Za všetky uvedieme Priemyselný park.
 1. Podpora verejnosti je pre mňa záväzkom a pre úspech Rimavskej Soboty som vo svojej funkcii ochotný ísť až na hranu zákona.
 • Bohužiaľ náš pán primátor nechodí iba na hranu zákona, ale aj za jej hranu. Svedčí o tom nie prvá pokuta za porušovanie pravidiel verejných súťaží. A to si ani netrúfame predstaviť, o koľko EUR takto naše mesto prišlo.
 1. Rozvoj nášho mesta je pre mňa v mojej práci ten najvyšší princíp.
 • Prečo potom mesto nezískava peniaze na svoj rozvoj z grantov? Prečo keď sme do mesta doniesli peniaze na rozvoj, tieto Šimko odbojkotoval a naše mesto prišlo o 800.000€ na výstavbu Priemyselného parku a podľa nášho názoru o ďalších zhruba 1.500.000€ za predaj tohoto priemyselného parku investorom? Myslíme si že Šimkovi vyhovuje mať „jeho“ mesto v stave „hladová dolina“, porobený ľud sa jednoduchšie ovláda.
 1. Nami a najmä občanmi kritizovaní poslanci rozvoju mesta pomáhajú málo, zato sa radi predvádzajú pred kamerami a pripisujú si niektoré čiastkové výsledky.
 • Mrzí nás, že sme nenabrali odvahu fotiť sa na Kotlebovských protestoch proti všetkému. My si vytvárame cesty ako pomôcť Rimavskej Sobote.
 1. Čo je však horšie, niektorí z nich sa už takmer profesionálne venujú špicľovaniu a udavačstvu.
 • Ďalšie zavádzanie z kategórie „podľa seba súdim teba“. Stihomam primátora je povestný, my naozaj na takéto aktivity nemáme ani čas ani žalúdok. Všetci máme svoje zamestnania, firmy a máme dosť práce spojiť pracovné povinnosti s prácou pre mesto.
 1. Udávajú väčšinou mňa i firmy, ktoré pre mesto odviedli kvalitnú prácu.
 • Povestný dopraskaný Eko asfalt (asfalt prerastený burinou), ako nazvala primátorka z Lučenca to, za čo mesto Rimavská Sobota zaplatilo spolu viac ako 2.000.000€, po pol roku rozpadnutý nový nezmyselný plot v Mestskej záhrade, postavený pol roka pred tým ako bola vyhlásená súťaž na tento plot, to sú naozaj kvalitne prevedené práce. Polícia sama začala konať v tejto veci na základe článku ktorý sme uverejnili, je to ich povinnosť, no my sme žiadne podanie nedávali.
 1. Udávaniami zbytočne zamestnávajú funkcionárov, vedúcich odborov a pracovníkov, ktorí pripravujú podklady pre vyšetrovacie orgány aj z niekoľko rokov starých dokumentov.
 • Ak by mesto malo všetko tak, ako má byť, nikoho by žiadna kontrola nezamestnala. Ale ak sa na poslednú chvíľu kamuflujú veci, aby „dobre bolo“, tak to dá prácu. Kontroly, ktoré chodia, sú dlhodobo plánované a mesto o nich vie dopredu, hádzať to na nás je klamstvo.
 1. Udávania sú napísané na profesionálnej úrovni, takže predpokladám, že udavači sú ochotní aj draho zaplatiť za spracovanie dokumentov a potom čakať na zázrak, že sa niečo stane.
 • Vo všeobecnosti ak už niečo robíme, robíme to dobre a vo vlastnej réžii. Tak sme zvyknutí z našich profesionálnych životov, primátor by sa mohol inšpirovať.
 1. Od posledných volieb, čiže za dva roky, podali na mňa 11 udaní.
 • Ďalšia lož v rade. Na primátora sme podali 3 trestné oznámenia a dali sme preveriť jednu verejnú obchodnú súťaž na UVO a NKU. Nech si pospomína primátor, koľko „udaní“ dal na nás on. My ako poslanci máme zákonnú povinnosť dbať na hospodárnosť a zákonnosť toho, čo sa na meste deje. Ak nedostaneme dostatočné odpovede od predstaviteľov mesta, tak tieto skutočnosti dáme preveriť niekomu, komu už mesto na čele s primátorom nemôže odpovedať neodpoveďami, ako to robí nám.
 1. Do dnešného dňa boli vyšetrované udania odložené ako neopodstatnené, čiže kompetentný orgán konštatoval, že zákon nebol porušený.
 • Je to lož, iba za posledný mesiac konštatoval UVO porušenie zákona pri obstarávaní s pokutou 8000€. Bude primátorovi zosobnená alebo to zase zaplatia Soboťania zo svojich daní, tak ako tomu bolo doposiaľ vždy? Nech pán primátor porozmýšľa, koľko desiatok tisíc EUR zaplatila Rimavská Sobota za jeho prešľapy.
 1. Devianti nemajú také osobnostné a mentálne kvality a vybavenie, ani džentlmenský postoj, aby uznali svoj prešľap a požiadali o prepáčenie.
 • Bez komentára
 1. Dôvera, dôstojnosť a férovosť sú pre nich vlajky na privysokej žrdi.
 • Asi máme naozaj diametrálne odlišne nastavené vnímanie etiky. Človek, ktorý súhlasí s Kotlebovým názorom na SNP, človek sa dá zvoliť do pozície primátora ako nezávislý a následne vstúpi do politickej strany so všetkými nacistami na Slovensku podľa nás nemá ani najmenšie právo na moralizovanie. Dokonca ak by sa mu náš morálny profil páčil, znamenalo by to, že niečo robíme zle.
 1. Sklamali ma niektorí poslanci, ktorí v predchádzajúcom období odsúhlasili mnohé akcie, medzi nimi napr. tobogan a fontánu, a teraz opačným hlasovaním popreli sami seba.
 • Zmenili názor, lebo ich primátor oklamal. Ako príklad uvedieme tobogan. V minulom MsZ si primátor dal schváliť sumu na výstavbu toboganu 300.000€ s veľkou rezervou, keďže pôvodne primátor deklaroval, že bude stáť 160 – 180.000€. Výsledná cena, ktorú sme schválili my aj s poslancami, ktorých sa tu primátor snaží očierniť, výrazne presiahla 500.000€. A ešte sme ako mesto dostali pokutu za chybné obstarávanie.
 1. Vážení spoluobčania, v rozhodovaniach mestského zastupiteľstva je veľa protirečení.
 • Zavádzanie. Stane sa, že sa korigujú rozhodnutia, veľa krát sa stane, že prídu nové informácie, ktoré zmenia pohľad na prejednávanú problematiku. Bola by chyba takéto rozhodnutie nekorigovať. Primátor mal ale na mysli niečo úplne iné, rozhodnutia často protirečia jemu a podľa nášho názoru aj kamarátskym kšeftom, ktoré v minulých volebných obdobiach prekvitali.
 1. Niekedy sa mi zdá, že napredovanie je takmer nemožné, lebo barikády v hlavách niektorých poslancov sú neprekonateľné.
 • Bohužiaľ jedinou barikádou, ktorá 10 rokov dostáva Rimavskú Sobotu do kolien, kradne budúcnosť mladým, ničí starobu starým a tým v pracovnom veku znemožňuje realizáciu je primátor, ktorý sa rozhodol, že Rimavská Sobota nebude mesto Soboťanov, ale jeho a pretvára ho na svoj obraz. Porovnajme si iba Lučenec z Rimavskou Sobotou pred desiatimi rokmi a dnes. Na zaplakanie ako dokáže jeden človek ničiť budúcnosť celého mesta a regiónu.
 1. Ťažko je pochopiť, napr., že prečo nemôžeme dynamickejšie rozvíjať Kurinec.
 • Zavádzanie, jediné čo očakávame je plán, stratégia a hlavne jasná vízia.
 1. Doteraz sme nedospeli k potrebnej dohode.
 • Viac ako 3/5 poslancov dospelo k zhode, primátor nie. Bohužiaľ, snahy z našej strany boli, no primátor nie je ochotný prijať akékoľvek riešenie, ktoré nie je jeho. Absolútne.
 1. V parlamente som ho o priazeň opätovne požiadal, aby túto svoju iniciatívu doviedol do úspešnej realizácie a odovzdal som mu mestským úradom spracovanú dokumentáciu so všetkými potrebnými dátami a prílohami.
 • Všetky náležitosti riešili naši poslanci a Rado Ceglédy na stretnutiach. Sú zdokumentované aj so zápisnicami. Keď tu boli zástupcovia zo SARIO, tak naševedenie mesta sedelo v aute, keď sme im ukazovali vybranú lokalitu, ani sa neunúvali vystúpiť.
 1. Uvidíme, či v druhej polovici bude mať snaha vedenia, časti poslancov a väčšiny obyvateľov úspech v podobe rozvoja.
 • Zavádzanie, je to práve primátor Šimko, ktorý jediný vie veci pomôcť. Všetci, nie len našiposlanci sú pripravení pomôcť, stačí len prestať bojkotovať uznesenia MsZ, prestať byť Kotlebovcom a venovať sa mestu.“

Pridaj komentár