R. SOBOTA: Dom Matice slovenskej organizuje množstvo podujatí, počas pandémie stopla svoju hlavnú činnosť

RIMAVSKÁ SOBOTA – Dom Matice slovenskej (MS) v Rimavskej Sobote, ktorého riaditeľka je Ingrid Šulková, má ako hlavnú činnosť organizovanie kultúrnych podujatí v regióne Gemer – Malohont. Počas pandémie ochorenia COVID-19, ktoré spôsobuje nový koronavírus, musel Dom stopnúť svoju činnosť. Pre Sobotnik.sk to povedala Šulková.

„Hlavné aktivity Domu MS v Rimavskej Sobote sú zamerané na prácu s mládežou v rámci výchovno- vzdelávacieho procesu na základných a stredných školách v okrese Rimavská Sobota na národnostne zmiešanom území – poznávanie slovenských dejín a významných osobností regiónu Gemer – Malohont, ale aj celého Slovenska, prezentácia ľudových tradícií, obyčajov a zvykoslovia formou zážitkových aktivít na školách a v Dome MS v Rimavskej Sobote, organizovanie literárnych súťaží, výstav, spomienkových osláv,“ povedala Šulková.

Ako ďalej dodala, do územnej pôsobnosti Domu MS v Rimavskej Sobote patrí 11 miestnych odborov. „Sú to: MO MS Bottovo, MO MS Čerenčany, MO MS Klenovec, MO MS Kráľ, MO MS Lukovištia, MO MS Rimavská Baňa, MO MS Rimavská Sobota, MO MS Rimavské Janovce, MO MS Tisovec a MO MS Tornaľa. V roku 2017 vznikol ďalší MO MS a to v obci Zacharovce,“ konkretizovala riaditeľka.

Keďže medzi hlavné činnosti Domu MS patrí organizovanie kultúrnych podujatí a rôzne verejné akcie, pandémia koronavírusu stopla jej činnosť na minimum. „Počas pandémie koronavírusu Dom Matice slovenskej v Rimavskej Sobote sa k svojim aktivitám nemôže priblížiť ani z ďaleka, pretože hlavným pilierom jeho práce je realizácia kultúrnych podujatí s dôrazom na interpersonálne interakcie v širokej verejnosti. Je tu proste stopka kultúrnych podujatí a tú musíme rešpektovať,“ priblížila Šulková.

Čo všetko Dom MS v Rimavskej Sobote organizuje?

Dom Matice slovenskej v Rimavskej Sobote organizuje v prvom rade podujatia lokálneho a regionálneho významu akými sú Dni ľudových tradícií na základných a stredných školách v okrese Rimavská Sobota. „Tieto podujatia realizuje DMS jednak formou prednášok, kde odborní lektori prezentujú žiakom a študentom dejiny a významné osobnosti slovenského národa a jednak formou zážitkových aktivít, kde ľudoví majstri – lektori názorne predstavia slovenské tradície a remeslá v regióne Gemer-Malohont (prednášky o ľudových tradíciách a obyčajoch, košíkárstvo, tkáčstvo, hrnčiarstvo, včelárstvo, výroba píšťaliek, gájd a fujár, výroba a ukážky ľudových krojov, výroba bačovského riadu a pod.),“ doplnila Šulková.

Medzi ďalšie ich aktivity sa zaraďujú aj prednášky či besedy so spisovateľmi z regiónu Gemer – Malohont. „Ďalej sú to realizácia výstav venovaná jednak kalendárnemu a rodinnému obradovému folklóru, ako aj prezentácii umeleckých diel miestnych autorov pre žiakov, študentov, ako aj pre matičiarov jednotlivých miestnych odborov,“ dodala.

Dom MS organizuje aj rôzne literárne súťaže na školách v regióne aj za účasti riaditeľky v odbornej porote. „Sú to: okresné kolá Šalianskeho Maťka, Timravinej studničky, O Vozárovo zlaté pero, Rozprávkové vretienko a regionálne kolo Šalianskeho Maťka, Zlatá podkova, zlaté pero a zlatý vlas,“ vymenovala na záver Šulková.

Foto: Sobotnik.sk

Pridaj komentár