T. FIGEI: Aj napriek Covidu sme pokračovali v budovaní lepšej budúcnosti pre Soboťanov

RIMAVSKÁ SOBOTA – Rok 2020, ktorý strpčoval Covid, je za nami a rovnako je najvyšší čas bilancovať. Sobotnik.sk preto oslovil jedného z poslancov poslaneckého klubu Odvážme sa zrýchliť Tibora Figeia, ktorý zhrnul jeho pocity a výsledky, ktoré dosiahol v minulom roku.

Rok 2020 bol zvláštnym pre každého jedného z nás pre Covid. Ako ho vnímate vy z pohľadu poslanca MsZ Rimavská Sobota? Čo boli jeho pozitíva, resp. negatíva?

„Bol to veľmi zvláštny rok. Covid -19 všetko zmenil vo svete, čo sa odzrkadlilo pravdaže aj v našej samospráve. Financií nebolo toľko, tým pádom sme sa museli uskromniť v mnohých veciach. Pozitívum je to, že aj napriek Covid sme pokračovali v budovaní lepšej budúcnosti pre Soboťanov. Čoho najlepším príkladom je vybudovanie priemyselného parku v Rimavskej Sobote, čo pravdaže podporuje aj naša vláda, bez ktorej by to nešlo. Táto investícia z hľadiska budúcnosti nášho mesta aj regiónu by mohla byť najväčšia za posledných 30 rokov u nás. Som rád, že v tomto ťaháme všetci za jeden koniec a tak je veľká šanca, že to dopadne pre naše mesto pozitívne.“

Čo všetko sa vám ako osobe podarilo urobiť pre mesto v minulom roku?

„Začnem ešte rokom 2019, kedy sme ako komisia športu a mládeže vypracovali systém rozdelenia dotácií pre minoritné športové kluby, kde patrí väčšina klubov, okrem majoritných (futbal a hokej). Som rád že športové kluby tento systém vo väčšine prípadov akceptovali a od tohto momentu už bolo rozdelenie dotácií odborné a férové. Takéto niečo sme tu nemali 10 rokov predtým, keďže vtedy neboli presne stanovené pravidlá v tomto.

V roku 2020 toto rozdelenie už prebehlo bez problémov a dokonca sme ako komisia športu a mládeže vytvorili aj systém rozdelenia dotácií pre majoritné športy, ktorý keď to bude aktuálne budeme aj prezentovať. Ďalej by som poukázal na to, že na rok 2020 mesto nevyčlenilo pre minoritné športy a aj pre hokej v rozpočte mesta nič, len pre futbal. Podľa môjho názoru to bol zlý krok a nakoniec z toho bol dosť veľký boj medzi mestom a našim poslaneckým klubom, ktorý dopadol našťastie na výbornú, keďže minoritné športy dostali aspoň 30 000 eur (rok predtým to bolo 50 000) a hokej dostal 20 000 eur (predtým 40 000).

Ja osobne ako predseda komisie športu a mládeže som urobil všetko preto, aby to dopadlo takto. Týmto musím poďakovať nielen poslancom z nášho klubu ale aj ostatným, ktorí podporili tento náš zámer a pomohli tak nielen hokejistom ale aj športovcom z ostatných klubov. Pravdaže tu boli okrem športu aj iné veci, ktoré sme navrhli my ako poslanecký klub, napríklad: opravu škôl, škôlok, participatívny rozpočet, doplnil sa vozový park TSM, nakúpili sa kosačky taktiež, vymenili sa okná, na dome služieb a na amfiteátri, ozvučila sa divadelná sála, doplnil sa územný plán, ktorý je dôležitý pre priemyselný park a ešte niekoľko menších projektov sa podporilo.

Pravdaže sme podporili aj návrhy mesta ako vybudovanie hľadiska na zimnom štadióne, opravu strechy zimného štadióna, námestia okolo pošty, nákup kamerového systému, projekt energetiky v Dome kultúry, výmenu vodovodu na ul. Sedliackej a Českej, vybudovanie detského dopravného ihriska a aj tobogan na Kurinci.“

Ako vnímate prácu ostatných poslancov MsZ v roku 2020?

„Toto je veľmi dobrá otázka. Všeobecne som rád, keď poslanci MsZ podporia racionálne návrhy, ktoré posúvajú naše mesto. Aj keď panuje nezhoda vo veľa veciach medzi mestom a poslancami, hlavne medzi našim poslaneckým klubom a mestom, som rád, že predsa bolo podporených niekoľko dôležitých projektov a hlavne, že bol podporený projekt priemyselného parku.

Je tu ale aj jedna vec, čo mi predsa len vadí. Niektorí poslanci už dlhodobo meškajú na poslanecké zastupiteľstvá aj hodinku a odchádzajú z nich niekedy v polovici alebo pred koncom zastupiteľstva. Čo nie je celkom férové k ostatným poslancom, ktorí sú tam niekedy aj vyše 7 hodín. A tie zastupiteľstvá sú mnohokrát vyhrotené a hlavne keď pojednávame o dôležitých veciach.

Beriem to, že poslanec sa má právo ospravedlniť zo zasadnutia zo zdravotných, alebo osobných, rodinných dôvodov a aj beriem to, že každý z nás má povolanie, z ktorého žije a niekedy sa to jednoducho nedá. Ale tu sa stalo už zvykom, že sa príde pozde a odíde skôr. A takto by to nemalo byť. Keď sme boli už zvolení občanmi mesta Rimavská Sobota a keď už raz prídem na to zastupiteľstvo, tak by som mal prísť na čas a vydržať tam až do konca a nie len na jedno hlasovanie.

Nie som romantik, takže si nemyslím, že sa na tomto ale niečo zmení do konca nášho volebného obdobia a preto sa my ako poslanci klubu Odvážme sa zrýchliť snažíme byť čo v najväčšom počte na každom zastupiteľstve.“

Aké máte plány ako poslanecký klub na rok 2021?

„Tak ako doteraz budeme predkladať návrhy, ktoré budú na prospech obyvateľov mesta. Budeme podporovať všetky návrhy, ktoré zabezpečia skutočný dlhodobý udržateľný rozvoj. Rok 2021 bude rokom výziev, tak k nemu budeme teda aj pristupovať. Bude to aj z tohto pohľadu opäť zaujímavý rok, tak sa nechajte prekvapiť. Každopádne najdôležitejšie je ale to, aby sme úspešne zvládli Covid a aby sa životy nás všetkých vrátili do normálnych koľají.“

Čo by ste popriali občanom mesta do nového roku?

„Občanom do nového roka by som poprial pevné zdravie, lebo to je najdôležitejšie. A hlavne v tejto dobe, aby si dávali na seba pozor, dodržiavali opatrenia a boli trpezliví. Nezabúdali na životosprávu a aj na šport, ktorý je taktiež dôležitý pre imunitu človeka, či už vo forme prechádzok v prírode alebo cvičenia doma.“

Pridaj komentár