Vizualizácia prečerpávacej vodnej elektrárne Ipeľ s dolnou a hornou nádržou (zdroj vodotika.sk)

Vizualizácia prečerpávacej vodnej elektrárne Ipeľ s dolnou a hornou nádržou (zdroj vodotika.sk)

Vizualizácia prečerpávacej vodnej elektrárne Ipeľ s dolnou a hornou nádržou (zdroj vodotika.sk)

Vizualizácia prečerpávacej vodnej elektrárne Ipeľ s dolnou a hornou nádržou (zdroj vodotika.sk)

Pridaj komentár