Fiľakovo začína triediť kuchynský odpad, pribudnú hnedé kontajnery

FIĽAKOVO – Od začiatku roka 2021 pribudla samosprávam na Slovensku nová povinnosť v rámci odpadového hospodárstva. Okrem papiera, skla, plastov či kovu budú zabezpečovať aj to, aby sa triedil kuchynský odpad. Novú povinnosť riešia aj vo Fiľakove.

Ako priblížil riaditeľ tamojších Verejnosprospešných služieb mesta (VPS) Tibor Tóth, pod kuchynským odpadom sa rozumie jedna časť biologicky rozložiteľného odpadu, akými sú zvyšky jedál, šupky z ovocia a ďalší odpad vznikajúci pri príprave jedál, okrem tekutých zložiek.

Touto novou povinnosťou sa zaoberáme už niekoľko týždňov. Pôjde o zložitý proces zhodnocovania rozložiteľného odpadu, snažili sme sa nájsť čo najpriechodnejšie riešenie či už pre samosprávu, ale aj pre samotných obyvateľov,“ ozrejmil riaditeľ. Výsledkom rokovaní je, že rodinné domy dostanú záhradné kompostéry, v ktorých si kuchynský odpad budú môcť zhodnocovať sami. „Naďalej však od rodinných domov budeme odvážať zelený záhradný odpad, ako doposiaľ.“

Obyvateľom sídlisk budú slúžiť hnedé 240-litrové kontajnery. „Každá domácnosť v bytových domoch dostane 10-litrový kôš na kuchynský odpad a tiež jedno špeciálne vrecko na každý týždeň. Vo vrecku osadenom do na to určeného odpadkového koša budú môcť kuchynský odpad zbierať v domácnosti a následne ho vyhodiť do hnedého kontajnera pri zbernom ostrovčeku,“ spresnil riaditeľ.

Ako ďalej doplnil, zapáchajúceho odpadu či množenia hlodavcov sa obyvatelia bytoviek obávať nemusia. „Kuchynský odpad budeme odvážať dvakrát do týždňa a hnedé kontajnery budú zakaždým vydezinfikované.“

Nové náklady

Podľa riaditeľa bude vstupná investícia pre samosprávu v státisícoch eur. „Preto sa mesto bude uchádzať o dotáciu na nákup kompostérov a hnedých odpadových nádob. Zároveň však naša kompostáreň nie je prispôsobená na zhodnocovanie kuchynského odpadu, preto budeme musieť zakúpiť špeciálnu techniku, čo bude predstavovať najväčšiu položku,“ dodal.

Keďže celý proces navýši výdavky mesta v oblasti odpadového hospodárstva, obyvatelia si za odvoz odpadu budú musieť priplatiť. Mestské zastupiteľstvo schválilo navýšenie poplatku zo súčasných 27€ na 33,40€ na osobu/rok. Z navýšenia o 6,40 € tvorí 2,40 € každoročné zdraženie poplatku za skládkovanie a zvyšné 4 € tvorí poplatok za kuchynský odpad.

Systém zberu kuchynského odpadu začína samospráva budovať v týchto dňoch. Obyvatelia by ho mali reálne pocítiť na jeseň, kedy rodinné domy dostanú prvé kompostéry. Mesto bude v budovaní systému pokračovať v roku 2022, kedy by mal byť sfinalizovaný.

Zdroj: Klaudia Mikuš Kovácsová, hovorkyňa mesta Fiľakovo