HUBOVO: Spoločnosť Agroterra chce rozšíriť chov oviec

HUBOVO – Spoločnosť Agroterra Hubovo (okres Rimavská Sobota) má aktuálny zámer rozšíriť chov oviec na svojej farme zo súčasných 650 na 1208 kusov. Vyplýva to z materiálov, ktoré spoločnosť predložila na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA). 

„Stavba nadväzuje na jestvujúce funkčné využitie prevádzkových objektov so zameraním na chov oviec. V tesnej blízkosti plánovaného umiestnenia stavby sa nachádza ovčín (vzniknutý prestavbou kravína) spolu s dojárňou a takzvanou preháňacou chodbou,“ spomína sa v materiáloch.

Spoločnosť Agroterra sa špecializuje na chov jahniat a oviec. V minulosti bol chov zameraný najmä na krížencov oviec merino il de france a suffolk. V súčasnosti sa prešlo na chov plemena lacaune.

Agroterra vznikla v roku 1995 a podporuje tradíciu ovčiarstva na Slovensku. Spoločnosť je rovnako aj dodávateľom mlieka pre BioEn za účelom výroby produktov zo 100 % ovčieho mlieka pod značkou GEMERSKÉ OVEČKY.

Zdroj: Enviroportal Foto: ilustračné, Pixabay.com

Pridaj komentár