Muránska planina je podľa britského portálu najkrajší národný park v SR

MURÁŇ – Najkrajším slovenským národným parkom (NP) je Muránska planina a Slovensku patrí v celkovom hodnotení krásy národných parkov v Európe tretie miesto. To je výsledok hodnotenia parkov, ktoré zorganizoval britský webový portál saveonenergy.com.

„Na Muránskej planine je polodivoký chov nášho plemena koní norik muránskeho typu, ktorý zabezpečujú Lesy SR, š. p. Je to jedna z rarít, ktoré ponúka toto krásne územie,“ povedal hovorca Slovenskej lesníckej komory (SLK) Dávid Hančinský.

Počas posledného roka sa NP Muránska planina stal mediálne známym vďaka sporu ochranárov s lesníkmi a niektorými samosprávami ohľadne pripravovanej zonácie. Podľa názoru lesníkov a dotknutých obcí bol predložený návrh zonácie pripravený zle a mal by veľký dopad na zamestnanosť v regióne a lesné hospodárstvo.

Národný park od roku 1997

Muránska planina bola do roku 1997 chránenou krajinnou oblasťou, od uvedeného roka je národným parkom. Nachádza v západnej časti Slovenského rudohoria a predstavuje geomorfologicky významné krasové územie. Jeho jadro tvorí vápencovo – dolomitická planina s početnými krasovými útvarmi. Najvyšším vrcholom je Fabova hoľa (1439 m n. m. ). Celková dĺžka krasovej oblasti od Červenej Skaly po západné výbežky za Tisovcom dosahuje cca 25 km.

Väčšinu územia Muránskej planiny (až 87 %) pokrývajú lesy. Kedysi prevládajúce bukové a jedľovo-bukové lesy boli vplyvom po stáročia trvajúcej činnosti človeka nahradené porastmi s dominanciou smreka.

Zdroj: SLK, Sobotnik.sk, Foto: Sobotnik.sk