R. SOBOTA: Gemerské zvesti nezrušili, no nepôjdu do schránok

RIMAVSKÁ SOBOTA – Mestské noviny Gemerské zvesti/Gömöri Hírlap (GZ/GH) už nebudú dodávané obyvateľom Rimavskej Soboty do schránok. Dostupné budú na niektorých miestach v meste. Zmení sa aj ich periodicita – po novom to nebude dvojtýždenník ale mesačník. Rozhodlo sa tak o tom na zasadnutí Mestského zastupiteľstva 23. 2. 2021 v Rimavskej Sobote.

GZ/GH boli témou návrhu rozpočtu mesta Rimavská Sobota na rok 2021. Prvotné zmeny, ktoré predniesol poslanec za poslanecký klub Odvážme sa zrýchliť Michal Demeter, hovorili o tom, že by sa Gemerské zvesti mali úplne zrušiť pre ich neobjektívnosť a jednostrannosť primátora mesta Jozefa Šimka a prednostu Mestského úradu Štefana Szantóa.

Podľa slov poslanca Petra Juhásza GZ/GH nefungujú v poslednej dobe veľmi dobre. „Nemôžem súhlasiť s ich zrušením, nakoľko ide o jediné a posledné periodikum v meste, ktoré je dvojjazyčné. Treba nájsť kompromis,“ povedal Juhász.

Ako doplnil poslanec Roman Vaľo, Gemerské zvesti nie sú už dávno tým, čo niekedy bývali. „Vôbec nie sú objektívne. Nie sú informačným periodikom, ale niečo, čo prezentuje jednostranné názory prednostu a primátora,“ dodal.

Nakoniec sa pri konečnom hlasovaní o zmenách v rozpočte navrhol spomenutý kompromis. GZ/GH nebudú síce dodávané priamo do schránok občanov, ale budú dostupné na vybraných miestach v meste, ako napríklad Mestský úrad. Ďalšou dôležitou zmenou bude, že nebudú vydávané každé dva týždne, ale len raz za mesiac. Momentálne sa pravidelne tlačí deväť tisíc kusov, no v novej zmene sa tento počet zmenil na tri tisíc kusov. Dotácia z mestského rozpočtu pôjde na GZ vo výške 45-tisíc eur.

Najskôr spor o nezverejnenie článku, neskôr o cenzúru

Poslanecký klub Odvážme sa zrýchliť chcel v druhom čísle GZ/GH uverejniť článok Ako primátor vinšovať do nového roka chcel, ale zabudol. Mal byť reakciou na novoročný príhovor primátora Jozefa Šimka, ktorý bol uverejnený v prvom čísle v roku 2021. Problém nastal po tom, ako šéfredaktor Martin Ambróz odpísal poslancovi Vaľovi na mail, že ich článok vyjde v ďalšom čísle, pretože Šimko chce zverejniť reakciu na ich reakciu.Primátor bol však údajne pracovne vyťažený a preto nemohol stihnúť napísať reakciu do vydania druhého čísla.

„Keď Šimko klame o nás, tak to je v poriadku. No keď mu nechceme dovoliť klamať o ňom a o nás, a chceme uviesť fakty na pravú mieru, tak je oheň na streche a robí všetko pre to, aby to nebolo možné,“ vyjadril sa na Facebooku Vaľo.

Keď klame Šimko o nás, tak je to všetko v poriadku. No keď sme sa jeho klamstvám chceli brániť, tak urobil všetko pre to aby tomu zabránil ☝

Vitajte v meste, kde sa Šimko nebaví s ľuďmi s vlastným názorom ??

Uverejnil používateľ Roman Vaľo Streda 3. februára 2021

Neskôr, keď redakcia GZ/GH zverejnila tlačové vyhlásenie poslaneckého klubu, nevydala ho v plnom znení bez redakčných úprav a vetu „47 je počet klamstiev, aj jedno je už veľa…. názor si už občania vytvorili sami !“ vytrhli zo záveru. „Na moju otázku, prečo bol záver našej odpovede upravený a nebol zverejnený v plnom znení tak ako sme žiadali som od redaktora dostal odpoveď “ My sme to tak mali ale z vedenia prišlo, že to máme tak upraviť,“ napísal Vaľo na Facebooku.

Báli sa vety „47 je počet klamstiev, aj jedno je už veľa…. názor si už občania vytvorili sami !“ ⁉️

V detailoch sa skrýva diabol ‼

Uverejnil používateľ Roman Vaľo Štvrtok 18. februára 2021

Redakčná rada bez tajomníka nezasadne

Ďalším problémom v Gemerských zvestiach je to, že primátor Šimko neurčil tajomníka redakčnej rady a bez neho nemôže redakčná rada zasadnúť. Jej predsedom je poslanec za Odvážme sa zrýchliť Ján Jurkemík. Podľa štatútu Gemerských zvestí by sa mala redakčná rada stretávať raz za tri mesiace.

„Redakčná rada je poradný orgán, ktorý pravidelne vyhodnocuje jednotlivé príspevky do tlače, schvaľuje uznesenia, opatrenia za účelom skvalitnenia obsahu a formy novín, dáva návrhy na odvolanie redaktorov vydavateľovi. Redakčnú radu tvoria predseda a členovia redakčnej rady,“ píše sa v štatúte s tým, že maximálny počet členov redakčnej rady je 5.

Tajomník redakčnej rady by mal byť niekto z MsÚ, koho primátor zvolí. Tajomník nie je členom samotnej redakčnej rady. Medzi úlohy tajomníka redakčnej rady patrí: Podľa pokynov predsedu Redakčnej rady vypracúva pozvánky na zasadnutie Redakčnej rady, návrh plánu činnosti Redakčnej rady a podieľa sa na príprave programu zasadnutia Redakčnej rady, zodpovedá za organizačno-technické zabezpečenie zasadnutia Redakčnej rady (pozvánky, prezenčné listiny, prizvanie účastníkov zasadnutia, miesto konania zasadnutia Redakčnej rady a pod.) zodpovedá za vyhotovenie zápisníc, uznesení a stanovísk Redakčnej rady, sleduje realizáciu Redakčnou radou prijatých uznesení, o čom na zasadnutiach informuje členov Redakčnej rady, vedie a zakladá všetky materiály a dokumentáciu z činnosti Redakčnej rady, plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí predseda Redakčnej rady.

Šimko podľa TIS zneužíva GZ vo svoj prospech, v hodnotení skončili na chvoste

Podľa vyjadrení Transparency International Slovensko, primátor Šimko zneužíva mestské noviny vo svoj prospech na svoju propagandu. Podľa ich vtedajších slov kritizuje niektorých poslancov za ich údajnú zaujatosť a nekompetentnosť. „Noviny sa tiež venujú aktuálnym politickým udalostiam tak, ako to nerobia v žiadnych iných mestom vydávaných novinách na Slovensku. V rámčeku vedľa primátorovho príhovoru kritizujú noviny v nepodpísanom texte návštevu miestnych poslancov u Vladimíra Ledeckého v Špišskom Hrhove,“ píše TIS.

Z výsledkov hodnotenia radničných novín v roku 2018 skončili Gemerské zvesti na úplnom chvoste rebríčka z dôvodu politickej propagandy vedenia mesta. „Číslo jún 2018, poradie: 2, periodika Gemerské zvesti prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. O miestnej politike referuje v minimálnej miere, informácie o budúcich rozhodnutiach sa prakticky nevyskytujú, takmer všetky články o aktivitách radnice má svojich autorov, propaguje vedenie radnice abnormálne často a obsahuje nadmerný počet fotiek vedenia a primátora v rôznych situáciách,“ napísala Transparency vo vtedajšom hodnotení.

Zdroj: Sobotnik.sk, Facebook, TIS, štatút GZ Foto: GZ

Pridaj komentár