Štátny priemyselný park R. Sobota – nádej pre naše mesto (vyhlásenie poslaneckého klubu)

RIMAVSKÁ SOBOTA – Poslanci poslaneckého klubu Odvážme sa zrýchliť poďakovali verejným vyhlásením za to, že v Rimavskej Sobote vznikne štátny priemyselný park. Redakcia Sobotnik.sk vám ho ponúka v plnom znení a bez redakčných úprav.

„V septembri v minulom roku, keď pán minister Richard Sulík ohlásil záujem vybudovať na Slovensku štátny priemyselný park, by sa v Rimavskej Sobote našiel len málokto, kto by veril, že sa to udeje práve u nás. V nás poslancoch klubu Odvážme sa zrýchliť táto informácia vzbudila nádej a oslovili sme pána ministra s ponukou, že Rimavská Sobota je práve to najvhodnejšie strategické miesto.

V októbri na rokovaní v Bratislave sme túto našu myšlienku predstavili aj pánovi Borisovi Kačánimu, riaditeľovi MH Invest a získali sme si hlavne jeho podporu. Toto stretnutie bolo zlomovým momentom, nakoľko lokalita nášho priemyselného parku bola ďaleko od prvého miesta, od  toho, pre ktoré sa štát rozhodne.

Pánovi ministrovi úprimne ďakujeme, že nás prijal na ministerstve u seba v kancelárii spolu s riaditeľom agentúry SARIO pánom Róbertom Šimončičom, vypočul si naše argumenty a podporil požiadavku, aby Rimavská Sobota bola tá pravá lokalita pre ktorú sa rozhodne. Pánovi ministrovi sa táto myšlienka zapáčila a kolesá dejín, pokroku a rozvoja sa roztočili.

Vedenie mesta, keď bolo oslovené, nezaváhalo a využilo šancu, ktorú máme raz za život a na rozdiel od minulosti ponuku neodmietlo, ktorá sa nedostáva každý deň a ktorá vzbudzuje nádej, pre náš ťažko skúšaný región. Primátor na chodbe parlamentu tiež v krátkosti ôsmich minút predstavil náš priemyselný park a od vtedy sme šli rôznymi cestami k spoločnému cieľu. Prešlo 6 mesiacov, urobili sa odvážne a rýchle rozhodnutia, a tento pre nás Soboťanov niekedy sen, môžeme dnes nazvať skutočnosťou.

Nádej… nádej, to je to správne slovo, ktoré charakterizuje tento počin. Štátny priemyselný park je nádejou pre súčasnosť, je nádejou aj pre budúcnosť a je nádejou, že nadviažeme na rozvoj v minulých storočiach. Štátny priemyselný park je nádejou, ktorá presahuje naše volebné obdobia a presahuje aj naše životy. Štátny priemyselný park je nádejou pre budúce generácie, pre naše deti, že sa región Rimavskej Soboty stane skutočným miestom pre dobrý a plnohodnotný život.

Ďakujeme ministrovi hospodárstva pánovi Sulíkovi, že vypočul naše požiadavky a že nám dal nádej na lepšiu budúcnosť. Ďakujeme pánovi riaditeľovi MH invest Kačánimu, ktorý dovtedy dobiedzal na ministra Sulíka a pretláčal Priemyselný park Rimavská Sobota až kým ho definitívne presvedčil o tom, že práve táto lokalita je tá správna. Ďakujeme pánovi riaditeľovi SARIO Šimončičovi za podporu a odporúčanie Priemyselného parku Rimavská Sobota. Ďakujeme vláde Slovenskej republiky, že svojim rozhodnutím umožnila aby sa sny o ktorých v našom regióne snívame skoro 30-rokov mohli postupne stať skutočnosťou.

S nádejou ďakujeme za všetkých Soboťanov
Poslanci klubu Odvážme sa zrýchliť“