Neviete kam na strednú školu? Vyskúšajte SOŠTaP, otvorili aj nový odbor

RIMAVSKÁ SOBOTA – Každú chvíľu sa žiaci ZŠ začnú rozhodovať  kam na strednú školu.  Keďže sme nemohli organizovať deň otvorených dverí,  chcela by som vám predstaviť Strednú odbornú školu technickú a agropotravinársku v Rimavskej Sobote aspoň takto na diaľku.

Škola je dvojjazyčná- máme odbory s vyučovacím jazykom slovenským, do ktorých môžu byť prijatí žiaci zo slovenských a aj maďarských ZŠ a  s vyučovacím jazykom maďarským, do ktorých môžu ísť žiaci z maďarských ZŠ.  Všetky odbory, ktoré na škole máme, môžu navštevovať aj chlapci aj dievčatá.  Školské vzdelávacie programy máme spracované tak, aby absolvent našej školy mal po skončení štúdia širokú možnosť zamestnania sa, alebo pokračovať v ďalšom štúdiu.

V našej škole sa žiaci pripravujú na svoje povolanie v štvorročných študijných odboroch, v trojročných učebných odboroch a v dvojročných učebných odboroch.

Štvorročné študijné odbory:

  • Informačné a sieťové technológie- SJ
  • Mechanik elektrotechnik- MJ
  • Agromechatronik – SJ

Trojročné učebné odbory

  • Cukrár – SJ+MJ
  • Mäsiar lahôdkar- SJ
  • Autoopravár mechanik- SJ+MJ
  • Agromechanizátor opravár- MJ

Dvojročné učebné odbory

  • Praktická žena
  • Technické služby v autoservise

Viac informácií nájdeš na www.sostap.sk, alebo https://www.facebook.com/sostaap.rimavska.sobota

PR článok

Pridaj komentár