R. SOBOTA: Na prelomovom zasadnutí MsZ sa bude riešiť rozpočet aj priemyselný park

poslanciRIMAVSKÁ SOBOTA – Prelomové zasadnutie Mestského zastupiteľstva (MsZ) Rimavská Sobota. Aj takýto prívlastok by sme mohli dať najbližšiemu zasadnutiu MsZ, ktoré sa uskutoční v utorok 23. 2. 2020 o 14:00. Riešiť sa na ňom bude odkupovanie pozemkov pre štátny priemyselný park aj za účasti ministra hospodárstva Richarda Sulíka či predsedu parlamentu Borisa Kollára. Okrem toho sa bude riešiť aj návrh rozpočtu na rok 2021 a výhľadovo na roky 2022 a 2023.

Zasadnutie MsZ sa uskutoční v Hviezdnom dome (Csillagház) na Daxnerovej ulici. Ako prvé sa bude riešiť práve odkupovanie mestských pozemkov pre výstavbu priemyselného parku v Rimavskej Sobote. Má ísť o parcely č. 2869/4, 2875/1 a 2871/7 v katastrálnom území Rimavská Sobota. Uskutoční sa aj slávnostné podpísanie zmlúv medzi ministrom Sulíkom a primátorom mesta Jozefom Šimkom, ako aj medzi konateľom MH Invest Borisom Kačánim a Šimkom.

Okrem priemyselného parku sa bude na zasadnutí riešiť aj návrh na mestský rozpočet na rok 2021 a výhľadovo na roky 2022 a 2023. Tento bod bude predkladať viceprimátor Ladislav Rigó. Na poslednom zasadnutí MsZ v decembri sa rozpočet nepodarilo vyriešiť, pretože ho predkladateľ stiahol. Ako sa však vyjadril aj primátor Šimko, so zmenami, ktoré navrhol poslanecký klub Odvážme sa zrýchliť, by ho aj tak nepodpísal.

Na zasadnutí MsZ vystúpi aj hlavný kontrolór Mikuláš Csirmaz, ktorý prednesie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za štvrtý kvartál v roku 2020, ako aj za celý rok 2020. Preberať sa budú aj návrhy Všeobecného záväzného nariadenia (VZN) o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení zriadených na území mesta, o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a návrh VZN „Podmienky prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Rimavská Sobota“.

Pridaj komentár