K výstavbe priemyselného parku v R. Sobote prispeje Stredoslovenská distribučná štvormiliónovou investíciou

RIMAVSKÁ SOBOTA – Na vzniku priemyselného parku v Rimavskej Sobote sa bude investíciou vo výške okolo štyroch miliónov eur podieľať aj spoločnosť Stredoslovenská distribučná (SSD). Ako informoval jej hovorca Miroslav Gejdoš, energetici podpísali so štátnym investorom memorandum o spolupráci, podľa ktorého zaistia pripojenie industriálneho komplexu k distribučnej sieti prostredníctvom vlastnej investičnej akcie.

„Priemyselný park spotrebuje veľké množstvo elektriny. Aby sme ho mohli zásobovať, potrebujeme vybudovať nové vedenia veľmi vysokého a vysokého napätia, ale aj modernú diaľkovo ovládanú transformovňu. Momentálne upresňujeme množstvo technických parametrov, aby sme projekt zdetailizovali,“ povedal František Čupr, predseda predstavenstva SSD.

Energetici počítajú s výstavbou transformovne, ktorá poskytne výkon 15 megawattov. Na jej prepojenie s distribučnou sústavou a priemyselným parkom bude potrebné vybudovať viac ako dva kilometre nových vedení veľmi vysokého (110 kV) a vysokého (22 kV) napätia. Výstavba energetických zariadení bude mať pozitívny vplyv aj na širší okruh odberateľov aj v podobe zvýšenej stability a spoľahlivosti distribúcie elektriny.

Investor priemyselného parku sa zaviazal, že energetikom zabezpečí majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov a všetky povolenia potrebné na to, aby mohli začať s výstavbou. „Na prípravu kvalitného technického návrhu potrebujeme informácie o počte plánovaných prevádzok, ich charaktere a požadovanom výkone. Niektoré si totiž môžu vyžadovať špecifické technické riešenia. Keď budeme mať k dispozícii tieto údaje a všetky povolenia, ihneď začneme s realizáciou,“ doplnil Čupr.

Zdroj: Miroslav Gejdoš, hovorca SSD