V hodnotení INEKO Fiľakovo medzi najlepšími z regiónu

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) uverejnil analýzu samospráv a VÚC, v ktorej hodnotí ich hospodárenie ku koncu roka 2019. V rebríčku sa Fiľakovo umiestnilo ako jedno z najlepších spomedzi miest v našom regióne.

Ako informoval analytik INEKO Matej Tunega, cieľom analýzy je sprehľadniť finančnú stabilitu jednotlivých slovenských samospráv na Slovensku. Vytvorili na to vlastnú metodiku, na základe ktorej priradili obciam či VÚC presné skóre. „Skóre sumarizuje najdôležitejšie ukazovatele hospodárenia samosprávy a jeho cieľom je čo najlepšie odzrkadľovať jej finančné zdravie,“ ozrejmil s tým, že samosprávam udeľovali skóre v rozmedzí od 0 po +6, čo predstavuje najlepší výsledok.

Jedným z dôležitých kritérií podľa neho bolo, že by dlh samosprávy nemal presiahnuť 25 % z príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Fiľakovo sa s výškou dlhu 18,72% umiestnilo na 47. zo 141 priečok, čo je jedna z najvyšších priečok dosiahnutých spomedzi miest nášho regiónu. Mesto získalo skóre +5,10 vďaka čomu možno Fiľakovo podľa INEKO označiť ako mesto s veľmi dobrou finančnou stabilitou a pridelilo mu známku „výborné finančné zdravie“.

„Zadlženosť samospráv je chúlostivou témou, ktorá sa častokrát zneužíva aj v politickom boji. Sme preto veľmi radi, že sme dosiahli takýto dobrý výsledok. Podarilo sa nám to napriek tomu, že práve v roku 2019 sme prijali veľký úver na nákladné rozvojové projekty mesta, akými boli prestavba domu kultúry, asfaltovanie na Farskej lúke či výstavba mestskej tržnice. Objektívne čísla ukázali, že napriek rozvoju s mestskou kasou narábame racionálne,“ reagoval na hodnotenie primátor mesta Attila Agócs.

Ďalšie mestá z našich okresov skončili v spomínanom rebríčku nasledovne: Poltár (25. miesto), Hnúšťa (37. miesto) Tornaľa (51. miesto), Lučenec (65. miesto), Veľký Krtíš (78. miesto), Tisovec (90. miesto), Rimavská Sobota (94. miesto), Dobšiná (109. miesto), Revúca (113. miesto), Jelšava (122. miesto), Rožňava (129. miesto),

Zdroj: Klaudia Mikuš Kovácsová, hovorkyňa mesta Fiľakovo