GEMERSKÁ VES: Po rekonštrukcii obecného úradu a kultúrneho domu plánujú v obci ďalšie investičné akcie

GEMERSKÁ VES – Rekonštrukcia budovy, v ktorej sídli obecný úrad a slúži tiež ako kultúrny dom, bola jednou z najväčších investičných akcií obce Gemerská Ves v uplynulých rokoch. Sobotnik.sk o tom informovala starostka Monika Lévaiová, podľa ktorej obnovu objektu dokončili vlani. Pracujú však už na ďalších investičných akciách.

Na rekonštrukciu budovy využila Gemerská Ves dotáciu 338 000 eur od ministerstva životného prostredia a sumu spolufinacovala aj z vlastných zdrojov. „Občanom sa obnovená budova páči, bohužiaľ, pre COVID-19 sme ju zatiaľ nemohli využiť na nejaké väčšie akcie,“ podotkla Lévaiová s tým, že to plánujú po skončení pandémie.

V tomto roku samospráva ešte dokončovala priestranstvo pred budovou, kde bolo zrekonštruované parkovisko a revitalizované okolie. „Financovali sme to z vlastných zdrojov. Teraz sme navyše dostali dotáciu na nový chodník od obchodu až po zdravotné stredisko, ako aj na rozšírenie verejného vodovodu na pustatinu. Keď sa to podarí, tak až na niektoré menšie uličky bude vodovod v celej obci,“ načrtla starostka, podľa ktorej tieto zvyšné časti chcú riešiť v budúcnosti.

Výstavba chodníka sa podľa jej slov v začne možno ešte tohto roku, ale podstatná časť bude vybudovaná až v tom budúcom. V uplynulom období sa samospráve podarilo opraviť tiež chodník od školy po obecný úrad.

Ako sa uvádza na internetovej stránke obce gemerskaves.sk, budova, v ktorej sídli obecný úrad aj kultúrny dom, bola postavená v roku 1961 a od tej doby na nej neboli vykonané žiadne rekonštrukčné práce. Cieľom realizovaného projektu bolo zlepšenie energetickej efektívnosti objektu a s tým súvisiace zníženie spotreby energie aj zníženie environmentálneho zaťaženia.

Foto: Sobotnik.sk

Pridaj komentár