KLENOVEC: Problémami rómskej komunity sú hlavne nezamestnanosť, alkoholizmus a záškoláctvo

KLENOVEC – Nezamestnanosť, alkoholizmus, prípadne záškoláctvo u detí. To sú podľa splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity Andrey Bučkovej najväčšie problémy, rómskej komunity v Klenovci.

To, čo z môjho pohľadu trápi obec Klenovec, je i nízky štandard obydlí tejto komunity. Je tu 47 neštandardných obydlí, môžeme hovoriť o chatrčiach. Je tu tiež väčší počet ľudí, ktorí majú svoje obydlia postavené nelegálne na cudzích pozemkoch,“ podotkla Bučková. Jej úrad sa však podľa jej slov snaží vytvoriť podmienky pre nové programové obdobie, aby sa obce mohli uchádzať o podporu na vysporiadanie takýchto pozemkov.

Ako dodala, pomocou na zlepšenie situácie by bola aj väčšia paleta pracovných príležitostí. „Nachádzame sa v okrese a kraji, ktorým sa dáva nepekný, ale žiaľ pravdivý výraz hladové doliny. Je potrebné systematicky investovať práve do oblasti zamestnanosti, aby sa ľudia mohli zmobilizovať,“ podotkla Bučková.

Situáciu ohľadom rómskej komunity v Klenovci sa snažia zlepšovať dvaja terénni sociálni pracovníci a v obci sa realizuje aj projekt na podporu predprimárneho vzdelávania. Tretím projektom je komunitné centrum, ktoré slúži všetkým obyvateľom a navštevuje ho asi 400 ľudí. Okrem poskytovania poradenstva realizuje aj skupinové aktivity preventívneho charakteru, záujmové činnosti a voľnočasové aktivity či doučovanie.

Rómska komunita v Klenovci má podľa údajov úradu splnomocnenkyne okolo 900 členov. Z nich asi 275 žije v osade Dolinka, pričom dospelí a maloleté deti tvoria zhruba dve polovice. Celkovo má Klenovec viac ako 3100 obyvateľov.

Foto: ilustračné, Sobotnik.sk

Pridaj komentár