Lučenec požiada o dotáciu na stredisko sociálnych služieb

stredisko sociálnych služieb
Ulica Dr. Herza v Lučenci

LUČENEC – Samospráva Lučenca chce získať nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) na stredisko sociálnych služieb. Predloženie žiadosti zobrali lučenskí mestskí poslanci na svojom zasadnutí koncom októbra na vedomie. Konkrétnu žiadosť by mali schváliť na ďalšom zasadnutí.

Je to tretí pokus o to, aby sme získali prostriedky z výzvy. Novú žiadosť predkladáme v súlade s cieľmi platného územného rozvoja,“ povedala na zasadnutí primátorka mesta Lučenec Alexandra Pivková.

Ako samospráva konkretizuje v dôvodovej správe, realizáciou projektu by sa vytvorilo zariadenie s kapacitou 21 klientov, z toho 12 miest by bolo pobytových. Konkrétne by šlo o deväť osôb v dennom stacionári, 10 osôb v zariadení pre seniorov s týždenným/celoročným pobytom, jednu osobu v zariadení opatrovateľskej služby a jednu v odľahčovacej službe. Doplnkovými službami, ktoré už v súčasnosti existujú, sú denné centrum seniorov pre 29 osôb, nocľaháreň, požičovňa pomôcok, ako aj práčovňa.

Stredisko sociálnych služieb v Lučenci má vzniknúť v objekte na Ulici Dr. Herza, ktorý vlastní mesto a už teraz slúži na účely poskytovaných sociálnych služieb. „Objekt si vyžaduje celkovú rekonštrukciu, aby spĺňal požiadavky na poskytovanie sociálnych služieb v zmysle príslušných právnych predpisov a v zmysle vyššie uvedenej výzvy,“ dodáva samospráva v dôvodovej správe.

Foto: Sobotnik.sk

Pridaj komentár