Nemusíme za ňou cestovať do Tatier. Kosodrevina je aj na Muránskej planine

Vstup do Hrdzavej doliny

MURÁŇ – Kosodrevina je v povedomí širokej verejnosti spájaná predovšetkým s Vysokými či Nízkymi Tatrami a inými vysohohorskými oblasťami, ale nájdeme ju aj u nás na Gemeri, konkrétne na Muránskej planine. Pre Sobotnik.sk to potvrdil riaditeľ Správy Národného parku Muránska planina Ján Šmídt s tým, že rastie v dvoch lokalitách.

Jedna z nich je známa Hrdzavá dolina, teda miesto s relatívne nízkou nadmorskou výškou. Druhá lokalita je v najvyšších častiach národného parku. Ide, samozrejme, o rovnakú kosodrevinu, aká sa nachádza aj vo Vysokých Tatrách,“ vysvetlil Šmídt s úsmevom.

O kosodrevine sa dá dočítať aj priamo na stránke národného parku npmuranskaplanina.sopsr.sk. V inverzných polohách sa v území vzácne vyskytuje aj borovica horská – kosodrevina (Pinus mugo). V Hrdzavej doline zostupuje do výšky 750 metrov n. m., čo predstavuje jedno z najnižšie položených prirodzených nálezísk na Slovensku. Z hľadiska rozšírenia druhu ide o najjužnejší prirodzený výskyt kosodreviny v západných Karpatoch,“ konkretizuje sa na stránke.

Čo sa týka samotnej kosodreviny, ako sa uvádza na stránke forestportal.sk, je vlastne krovitým spoločenstvom, ale slovenská tradícia ju odjakživa považuje za ochranný les patriaci do lesného pôdneho fondu.

Súčasné lesné hospodárstvo nevenuje kosodrevine takmer žiadnu pozornosť – kosodrevina si nevyžaduje žiadnu výchovu, neťaží sa a nevyžaduje si žiadne špeciálne postupy. Jedinou výnimkou je občasné zakladanie nových porastov kosodreviny v snahe obmedziť vznik lavín alebo eróziu pôdy,“ uvádza sa na portáli.

V každom prípade je skvelé, že na Gemeri máme aj kosodrevinu a je to jedna zo zaujímavostí, ktorými náš kraj doslova oplýva.

Foto: Sobotnik.sk

Pridaj komentár