BBSK sa snaží získať financie na druhú časť cyklotrasy R. Sobota – Poltár

R. SOBOTA/POLTÁR – Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) žiada o nenávratný finančný príspevok na vybudovanie druhej etapy cyklotrasy Rimavská Sobota – Poltár. Ide konkrétne o úsek medzi Rimavskou Sobotou a Hrnčiarskou Vsou. Podanie žiadosti schválili krajskí poslanci na svojom ostatnom zasadnutí.

Dĺžka tejto druhej etapy je 20,87 kilometra. Celková výška výdavkov je plánovaná vo výške 5,37 milióna eur a spolufinancovanie vo výške päť percent, teda 268 582,61 eura. V prípade schválenia žiadosti sa predpokladá realizácia prác od apríla 2022 do októbra 2023,“ konkretizovala Zuzana Lafférsová, riaditeľka Odboru regionálneho rozvoja a cestovného ruchu Úradu BBSK.

Doplnila, že na prvú etapu z Poltára do Hrnčiarskej Vsi už kraj podal projekt. „Ešte stále je v štádiu hodnotenia, teda nevieme, či ju máme schválenú,“ objasnila Lafférsová s tým, že správu a údržbu všetkej vybudovanej cykloinfraštruktúry by mala zabezpečovať Banskobystrická regionálna správa ciest, stredisko Poltár.

Cyklotrasa Rimavská Sobota – Poltár vytvorí bezpečné cyklodopravné a cykloturistické prepojenie miest Rimavská Sobota a Poltár, so súčasným napojením obcí Ožďany, Sušany, Hrnčiarske Zalužany, Hrnčiarska Ves a miestnou časťou Maštinec. Celá stavba je rozdelená na štyri samostatné etapy, ktoré sú realizovateľné zvlášť,“ uvádza BBSK v dôvodovej správe, ktorá bola predložená poslancom.

Tunel aj štyri odpočívadlá

V rámci stavby je navrhnutá aj rekonštrukcia bývalého železničného tunelu Ožďany, ktorý bude súčasťou cyklotrasy v dĺžke takmer 160 metrov. Súčasťou stavby sú aj štyri odpočívadlové miesta s infraštruktúrou pre cyklistov. Vybudované majú byť pri Dúžave, Ožďanoch, Sušanoch a Hrnčiarskej Vsi.

Riešené odpočívadlá pre cyklistov sú navrhované rôznym spôsobom podľa charakteru územia. Každé odpočívadlo je tvorené oddychovou plochou s prístreškami a mobiliárom pre cyklistov, ktoré poskytujú miesto nielen na oddych, ochranu pred počasím, ale aj servis pre bicykle,“ dodáva sa v dôvodovej správe.

Cyklotrasa z Rimavskej Soboty do Poltára povedie po násype zrušenej železničnej trate. Doteraz je vybudovaná iba krátka časť od Školskej ulice v Rimavskej Sobote po miestnu časť Včelinec v dĺžke zhruba 2,3 kilometra, ktorá bola odovzdaná v roku 2015. V rámci nového projektu má byť aj na nej obnovené jestvujúce dopravné značenie a zrekonštruované mostné objekty.

Foto: Sobotnik.sk

One Reply to “BBSK sa snaží získať financie na druhú časť cyklotrasy R. Sobota – Poltár”

  1. Pingback: Kostrová sieť cyklistických komunikácií BBSK bude mať v našich regiónoch 8 vetiev

Pridaj komentár