R. Sobota chce rozšíriť kapacitu škôlky na Dúžavskej ceste a vybudovať telocvičňu

RIMAVSKÁ SOBOTA – Rozšírenie kapacity škôlky na rómskom sídlisku Dúžavská cesta je jedným z aktuálnych zámerov samosprávy R. Soboty. Financie chce získať v rámci výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Zapojenie sa do výzvy schválili mestskí poslanci na svojom novembrovom (30. 11.) zasadnutí.

Základná škola (ZŠ) s materskou školou MŠ na Dúžavskej ceste fungujú v jednej budove. V MŠ sú dve triedy, po zmene by sa mali vytvoriť ďalšie tri triedy s tým, že by do nich nastúpilo 25 detí, plus z budovy ZŠ a MŠ by do nich prešlo ďalších 11 detí. Tým pádom by v novej budove bolo 36 detí,“ objasnil na zasadnutí Július Szabó z Odboru rozvoja mesta Mestského úradu R. Sobota. Dodal tiež, že v projekte je aj výstavba telocvične, ktorá v súčasnosti v ZŠ na Dúžavskej ceste chýba.

Predpokladané náklady na realizáciu projektu sú podľa dôvodovej správy 743 399,10 eura, z čoho spolufinancovanie mesta vo výške 5 % predstavuje 15 640,10 eura a požadovaná výška nenávratného finančného príspevku (NFP) predstavuje 706 229,14 eura. Spolufinancovanie má byť zabezpečené z rozpočtu mesta a bude zapracované do rozpočtu na rok 2022 po prípadnom schválení NFP.

Vysoké neoprávnené náklady

Problémom by však mohli byť oprávnené náklady projektu, ktoré by na základe počtu novovytvorených miest pri rozšírení škôlky mali byť len na úrovni okolo 320 000 eur. Zvyšok by boli neoprávnené náklady, ktoré by mesto muselo hradiť z vlastných zdrojov. „To je otázka, či chceme ako mesto doplácať 400 000 eur na túto školu,“ podotkol na margo vysokej sumy poslanec Michal Demeter.

Obdobne sa vyjadril aj poslanec Ivan Hazucha. „Pri tomto si dovolím zdvihnúť prst. Ja chápem, že jediná cesta je vzdelávanie tejto komunity, ale akokoľvek budeme do tejto školy investovať, nie som presvedčený, že odtiaľ zatiaľ získame nejaké veľké percento lekárov, psychológov, právnikov a podobne,“ konštatoval.

Nadviazal na neho aj poslanec Jaroslav Bagačka, podľa ktorého nie je jasné, prečo si mesto vybralo na projekt práve túto školu. „Možno by sa v meste našla aj iná, ktorá by pre toto bola oveľa vhodnejšia. Navyše to opäť vytvára určitý princíp segregácie,“ poznamenal.

Ako reagovala vedúca odboru školstva, mládeže, športu a kultúry Karin Kochanová, na túto škôlku sa zamerali práve pre počet obyvateľov sídliska a súvisiacu nedostatočnú kapacitu tamojšej ZŠ a MŠ. „Práveže v meste máme v niektorých škôlkach aj voľné kapacity,“ vysvetlila.

Primátor Jozef Šimko upozornil, že ak sa na sídlisku samospráve nepodarí vyriešiť školské a predškolské zariadenia, bude musieť odtiaľ deti voziť priamo do základných škôl v meste. „Tie tri triedy tam potrebujeme postaviť. Ja neviem, čo by mi povedal pán Orosz, riaditeľ ‚maďarskej‘ školy, keby som mu povedal, posielam ti 30 – 40 detí zo sídliska deň čo deň. Mal by som tu vzburu v rámci R. Soboty,“ zdôraznil primátor.

Poslanci nakoniec zapojenie sa do výzvy schválili s tým, že výstavba telocvične sa prípadne môže z projektu rozšírenia škôlky vypustiť a celou záležitosťou sa budú podrobnejšie zaoberať v prípade schválenia príspevku.

DOPLNENÉ 30. 11. 2021 o 20:49: Celá záležitosť na napokon ešte viac zamotala. Ako upozornil primátor, predseda návrhovej komisie J. Matzenauer pri čítaní uznesenia neprečítal poslednú vetu, ktorá hovorí o zabezpečení financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. To podľa Šimka znemožní realizáciu projektu pri prípadnom schválení NFP a vyzval, aby to poslanci napravili a schválili uznesenie aj s predmetnou vetou.

K problému sa spustila opäť dlhšia diskusia, ktorú ukončil až po prestávke hlavný kontrolór mesta Mikuláš Csirmaz. Povedal, že druhýkrát v tej istej veci by poslanci hlasovať nemali. Primátor napokon rozhodol, že ak to bude nutné, vec vyriešia per rollam. „To znamená, ja vám dodám materiály a každý z domu napíše svoje stanovisko, či súhlasí alebo nesúhlasí,“ uzavrel Šimko.

Foto: Sobotnik.sk

Pridaj komentár