HNÚŠŤA: Poslanci odvolali riaditeľa Technických služieb mesta a vyhlásili nové výberové konanie

HNÚŠŤA – Michal Slatinský skončí k 31. januáru 2022 na pozícii riaditeľa Technických služieb mesta (TSM) Hnúšťa. O jeho odvolaní rozhodli poslanci hnúšťanského mestského zastupiteľstva (MsZ) na svojom utorkovom (21. 12.) zasadnutí. Dôvodom boli zlé výsledky organizácie vo viacerých oblastiach.

Viem si v budúcnosti predstaviť spoluprácu s človekom, ako je pán inžinier Slatinský, lebo je veľmi šikovný a snaživý, ale nie je to ten krízový manažér, akého sme hľadali – aby tam prišiel a urobil ‚špinavú‘ robotu. Na výberovom konaní nám to sľúbil, ale nestalo sa to. Neviem si predstaviť, že by to takto šlo ďalej a aj budúci rok by sme museli dofinancovávať TSM, zdôvodnil primátor Roman Lebeda návrh na odvolanie.

Na TSM musí prísť k racionalizačným krízovým opatreniam

Slatinský by podľa neho bol dobrý stredný manažér, ale nehodí sa do vrcholového manažmentu. Dodal tiež, že ak nedôjde v budúcnosti k náprave priamo na úrovni TSM, je možné, že by organizácia prešla pod mestský úrad ako jedno z oddelení.

Ako primátor ďalej uviedol, tento prípad je krásnou ukážkou príslovia, že cesta do pekla je dláždená dobrými úmyslami. „Pretože pán riaditeľ je dobrý, nemal to srdce nejako radikálne zoštíhliť organizáciu, povyhadzovať ľudí, ale tým vlastne ohrozil celú organizáciu a všetkých zamestnancov,“ vyjadril sa Lebeda. Súčasne sa ohradil voči fámam, že poslanci vraj chcú zrušiť TSM. „Naopak, zachraňujú ich, pretože ak tam nepríde k racionalizačným krízovým opatreniam, tak TSM pôjdu ‚do čudu‘ a budeme si to musieť objednávať externe,“ upozornil.

Nemám čo povedať,“ reagoval na jeho slová stručne riaditeľ. Ešte predtým však v rámci predchádzajúceho bodu o výsledkoch hospodárenia TSM podotkol, že sa mu rozpočet na tento rok napriek snahe a šetreniu nepodarilo naplniť. „Bohužiaľ, rozpočet bol pre daný počet ľudí, 31, nízky,“ skonštatoval Slatinský s tým, že v podnikateľskej činnosti TSM sa prejavilo aj ukončenie skládkovania na skládke v Hnúšti a deficit tržieb z tejto činnosti mal veľký vplyv na dofinancovanie TSM a ich hospodársky výsledok. Priznal však, že niektoré činnosti možno nezvládol a niektoré ďalšie mu „ušli spod sledovania“.

Vargová: riaditeľ ma nepresvedčil už na výberovom konaní

Podľa poslankyne Miroslavy Vargovej boli informácie, ktoré odzneli zo strany riaditeľa, pre ňu len potvrdením, že návrh na jeho odvolanie je adekvátny. „Výpadok príjmu zo zberu a skládkovania – pán riaditeľ, nejde o novú informáciu. O tom sa hovorilo už v čase, keď si nastupoval do funkcie. S realitou si sa oboznámil už po prvom polroku, čiže to nastavenie rozpočtu pre mňa úplne ‚uletelo‘, aby sa niekto takto sekol v rozpočte na daný rok,“ podotkla Vargová s tým, že sa jej to nezdá ako krízové či manažérske riadenie, ktoré by potrebovali v organizácii v takomto stave.

Doplnila tiež, že ju riaditeľ nepresvedčil už na výberovom konaní, napriek tomu mu dala šancu. Povedala, že sa stotožňuje s väčšinou dôvodov, ktoré boli uvedené v návrhu na odvolanie. Michala (Slatinského) si vážim a považujem ho za dobrého človeka, ale to je strašne málo ako kvalifikácia na to, aby TSM fungovali,“ zdôraznila.

Podľa hlavnej kontrolórky mesta Anny Baričovej sa strata TSM v období do 30. septembra 2021 prehlbovala a stav organizácie je ešte horší, než ako uviedla vo svojej správe o výsledku kontroly v TSM za dané obdobie. Nadviazala na ňu predsedníčka finančnej komisie Danka Kiráľová, podľa ktorej je strata k 31. októbru ešte vyššia. „Podnikateľská činnosť je na hrane likvidácie a hlavná činnosť má dva roky po sebe stratu,“ ozrejmila Kiráľová s tým, že ohrozená je tak celá organizácia.

Poslanec Marian Petrok poukázal na to, že Slatinský nastúpil do funkcie v ťažkom období, keď sa ukončovalo fungovanie druhej etapy skládky odpadu a TSM pribudli ďalšie činnosti. „Tie čísla sú asi naozaj trošku zlé a rozpočet bol zle nastavený, ale dovolím si tvrdiť, že riaditeľ odviedol maximálnu možnú prácu, ktorú vedel,“ vyzdvihol Petrok.

Viacero nedostatkov

V dôvodovej správe, ktorú vypracoval primátor, samospráva vyčítala riaditeľovi okrem iného absenciu implementácie koncepcie rozvoja TSM Hnúšťa, predloženej pred nástupom do funkcie riaditeľa do vnútroorganizačných noriem, organizačných, riadiacich a kontrolných postupov v spoločnosti. „Je možné konštatovať, že riaditeľ TS z vlastnej koncepcie nezrealizoval žiadne zásadné zmeny, ktoré v koncepcii deklaroval,“ píše sa v dôvodovej správe.

Správa ďalej spomína mimoriadne zlé výsledky hospodárenia TSM, absenciu racionalizačných opatrení vedúcich k zlepšeniu hospodárenia, či porušovanie povinností odvádzania zákonných platieb do Envirofondu, čím došlo k vážnemu ohrozeniu čerpania financií mesta z tohto mechanizmu na predložené projekty.

V správe je skonštatovaná i minimálna autorita riaditeľa a slabá pracovná disciplína zamestnancov či nezvládnutý rozvoj podnikateľskej činnosti, ktorú sľuboval v koncepcii rozvoja. Za 1,5 roka funkcie žiadne prijaté opatrenia v súvislosti so zefektívnením a zoštíhlením prebujnenej organizačnej štruktúry, čo má mimoriadne negatívny dopad na rozpočet mesta,“ dodáva sa v správe.

MsZ zároveň rozhodlo o vypísaní výberového konania na túto pozíciu s predpokladaným nástupom 1. marca 2022. Prihlásiť sa do výberového konania bude možné 31. januára 2022. Výberové konanie bude prebiehať formou osobného pohovoru pred výberovou komisiou.

Foto: ilustračné, Sobotnik.sk