Bude Javorníková dolina opäť sprístupnená? Vyzerá to nádejne

Jeden z vodopádov Javorníkovej doliny

MURÁŇ – Mnohí ju označujú za najkrajšiu dolinu Muránskej planiny, pre piaty stupeň ochrany je však dlhodobo oficiálne neprístupná. Vyzerá to ale tak, že by mohlo dôjsť k zmene a Javorníková dolina pri Muráni by mohla byť pre turistov opäť otvorená.

O sprístupnenie skalnej tiesňavy, ktorá je uzavrená už desaťročia, sa pred niekoľkými rokmi snažila obec Muráň, v katastri ktorej lokalita leží. Ako v tejto súvislosti uviedol starosta Roman Goldschmidt, Správe Národného parku Muránska planina (NP MP) navrhli, že pokryjú všetky súvisiace náklady, teda plat človeka, ktorý by všetko potrebné zabezpečoval, ale aj vybudovanie rebríkov v ťažšie priechodných častiach úžľabiny.

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva sme debatovali o tejto alternatíve, že by bolo túto zaujímavú dolinu sprístupniť. Samozrejme, nie počas celého roka, ale aspoň na pár mesiacov, keď tam nehniezdia dravé vtáky. Myslím si, že vďaka tomu by niektorí turisti u nás mohli zostať napríklad o deň dlhšie, čo by regiónu prospievalo,“ objasnil starosta, podľa ktorého ale od Správy NP MP dostali zamietavé stanovisko.

Aj ochranári chcú sprístupnenie, avšak skupinovo so sprievodcom

Podľa Správy NP MP však nie je pravda, že by ochranári boli proti tomuto zámeru. „Aj my to chceme, ale ak by sme dolinu úplne otvorili, bojím sa, že návštevnosť by tam bola neudržateľná. Navyše, je tam dosť problém pohybovať sa v obidvoch smeroch,“ podotkol riaditeľ správy Ján Šmídt.

Prechod Javorníkovou dolinou

Sprístupnenie doliny podľa neho závisí aj od transformácie Štátnej ochrany prírody a ochranári k nemu už chceli pristúpiť. „Ja som pôvodne chcel, aby sme to spustili ešte tohto roku, ale nebolo to reálne, lebo sme boli veľmi vyťažení práve tou transformáciou a zonáciou národného parku. Dúfam však, že sa to podarí. Naša predstava je, že by dolina bola prístupná nie individuálne, ale pre skupiny so sprievodcom,“ vysvetlil riaditeľ. Ideálne by to mal byť odborne vyškolený človek, ktorý je znalý prírodných pomerov a vedel by divočinu Javorníkovej doliny vhodne sprostredkovať návštevníkom.

Príliš veľa turistov by Javorníková dolina nezvládla

Od individuálneho sprístupnenia rokliny odrádza ochranárov aj skúsenosť s návštevnosťou sysľoviska Biele vody. Na jednej strane považujú za potešujúce, že turisti o túto atrakciu majú veľký záujem, ale množstvo motorizovaných návštevníkov je pre lokalitou na druhej strane záťažou. „Neviem si predstaviť, že by čo i len polovica z nich zároveň navštívila aj Javorníkovú dolinu. Jednoducho by sa tam nezmestili,“ podotkol Šmídt.

Dolinu je podľa neho potrebné zachovať v čo najviac nedotknutej forme aj z dôvodu, že tam hniezdi orol skalný, čo bol tiež jeden z dôvodov zavedenia jej prísnej ochrany. „Dnes je to jedna pomerne veľká a kompaktná zóna divočiny v národnom parku. Pustiť tam voľný cestovný ruch by bol pre prírodu asi dosť veľký šok,“ doplnil.

Tiesňava Javorníkovej doliny

Pred spustením služby bude podľa riaditeľa potrebné dohodnúť sa i s Lesmi SR, ktoré spravujú pozemky, na ktorých sa dolina nachádza. Ako ale dodal, už s nimi o tomto zámere dlhšie komunikujú. Je presvedčený, že k dohode by malo dôjsť.

Zámer sprístupnenia Javorníkovej doliny podporuje podľa primátorky Ireny Milecovej aj samospráva susedného Tisovca. „Ako obce Muránskej planiny sme dlhodobo pripravovali stratégiu rozvoja turizmu a Javorníková dolina je skutočne úžasná. Dá sa ponúknuť turistom a vysvetľovať im, v čom je špecifická,“ zdôraznila primátorka.

Skalný most i 60-metrový vodopád

Ako sa uvádza v publikácii Chránená krajinná oblasť Muránska planina z roku 1991, Javorníková dolina vytvára stupňovitú riečnu tiesňavu dlhú niečo vyše kilometra. „Dolina, miestami široká len okolo 20 metrov, má strmé až kolmé bralné steny. V závere je 60 metrov vysoký vodopád, nad ktorým pokračuje už suchá dolina pod Ostricu,“ píše sa v knihe.

Dočítame sa tam tiež, že Javorníková dolina bola vyhlásená v roku 1986 za štátnu prírodnú rezerváciu. „Má rozlohu 170,65 hektára. Územie tvorí krasová dolina – rozčlenená skalnými žľabmi a úvalinami s bralným reliéfom. Z krasových foriem sa vyskytujú ponory, vyvieračky, skalný most, skalné okná a niekoľko jaskýň, ktoré majú i význam archeologický,“ dodáva sa v publikácii.

Javorníkovou dolinou, podobne ako Čertovou dolinou nad Tisovcom, viedol v minulosti turistický značkovaný chodník. Zrušený však bol ešte pred rokom 1991.

Foto: Sobotnik.sk

Pridaj komentár