Začala sa demontáž žeriava z hradu Krásna Hôrka

KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE – Slovenské národné múzeum – Múzeum Betliar (SNM – MBe) začalo dnes (7. 12.) prostredníctvom zhotoviteľa stavebných prác na hrade Krásna Hôrka demontáž vežového žeriava Liebherr 40LC. Demontáž, ktorá sa realizuje v rámci zákazky „Prípravné práce k obnove hradu Krásna Hôrka“, sa uskutočňuje za pomoci vrtuľníka a bude trvať dva dni.

Dovoz a montáž žeriava na Krásnej Hôrke si v roku 2012, v rámci obnovy hradu po ničivom požiari, objednal zhotoviteľ dočasných striech s cieľom presunu hmôt na stavenisku. Následne bol žeriav prenajímaný a používaný ďalším zhotoviteľom pri realizácii trvalých striech. Od októbra 2015 prevzalo žeriav do prenájmu SNM. Keďže bolo zrejmé, že počas postupujúcej obnovy Krásnej Hôrky bude táto ťažká technika pri prácach na hrade ešte potrebná, cena tzv. udržiavacieho prenájmu bola dohodnutá na 500 eur bez DPH mesačne, čo bolo finančne efektívnejšie ako prípadná kompletná demontáž a následná opätovná montáž žeriava, čo by stálo minimálne 70 000 eur,“ vysvetlila Tímea Mátéová, riaditeľka SNM – Mbe.

Vežový žeriav bol okrem realizácie trvalých a dočasných strešných konštrukcií doteraz na Krásnej Hôrke použitý aj v rámci prípravných prác k obnove hradu, najmä pri presune demontovaných, požiarom poškodených rozmerných a ťažkých prvkov z horného hradu a z piateho nádvoria, ako aj pri prísune stavebných materiálov do hradného komplexu, ktoré budú potrebné pri realizácii prípravných prác.

Pomocou žeriavu boli tiež premiestnené kamenné články, liatinový nosník zo známeho budapeštianskeho Széchenyiho reťazového mosta, ktorý bol vyrobený v andrássyovskej zlievarni v Drnave, a mohutné bronzové delo cisára Maximiliána II. zo 16. storočia z podstavca spred hradu Krásna Hôrka. To nebolo jeho pôvodné umiestnenie za Andrássyovcov, ale vymyslené riešenie počas socialistickej prestavby v 2. polovici 20. storočia.

Sme radi, že táto ťažká technika definitívne z hradu odchádza. Vežový žeriav nebol po realizácii dočasných a trvalých strešných konštrukcií síce niekoľko rokov používaný, čo vyvolalo pochopiteľnú kritiku verejnosti a médií, ale tá bola vo veľkej miere neopodstatnená. My sme vedeli, že žeriav ešte budeme na hrade potrebovať. Spomenutá pauza bola spôsobená najmä zmenou metodiky komplexnej obnovy hradu Krásna Hôrka a bezprostredného okolia hradu koncom roka 2017, neplánovanými zdržaniami projektu z titulu náročnej komunikácie s obcou Krásnohorské Podhradie a zložitosťou povoľovacích procesov a zmenami na Ministerstve kultúry SR, kedy dochádzalo k väčším či menším posunom vo vnímaní postupov prezentovaných SNM a posunov v harmonograme naplánovaných prác,“ dodala Mátéová.

Čo sa týka samotnej demontáže, dnešok je zameraný hlavne na jej prípravné práce. Hlavná časť odstraňovania žeriavu by sa mala odohrať v stredu 8. decembra 2021.

Foto: Sobotnik.sk

Pridaj komentár