Lučenskí poslanci sa zídu v tomto roku poslednýkrát, budú schvaľovať rozpočet

LUČENEC – Schvaľovanie rozpočtu mesta na rok 2022 bude hlavným bodom zasadnutia mestského zastupiteľstva v Lučenci, ktoré sa uskutoční dňa 13. decembra 2021. Pôjde o posledné tohtoročné rokovanie lučeneckých radných, pričom v plánovanom programe majú poslanci zatiaľ necelú dvadsiatku bodov.

Návrh rozpočtu Lučenca na budúci rok je koncipovaný ako vyrovnaný s príjmami aj výdavkami na úrovni zhruba 32,89 milióna eur. Okrem neho budú radní rokovať aj o návrhu zmien a aktualizácii tohtoročného rozpočtu mesta Lučenec.

V programe majú aj kontrolu stavu a vývoja dlhu mesta, voľbu hlavného kontrolóra mesta či memorandum k vytvoreniu železničného spojenia medzi mestami Lučenec a maďarským Balassagyarmatom.

Okrem toho sa budú zaoberať napríklad návrhom plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2022 a správou o kontrolnej činnosti za predchádzajúce obdobie, či zmenou a doplnením všeobecne záväzného nariadenia mesta o miestnych daniach a miestnom poplatku.

Pridaj komentár