Mestská polícia Fiľakovo bude vďaka dvom novým členom po dlhom čase v plnom počte

FIĽAKOVO – Príchodom dvoch nových členov v roku 2022 sa Mestská polícia (MsP) Fiľakovo po dlhom čase dostane na plný tabuľkový stav deviatich policajtov. Na decembrovom zasadnutí o tom informoval jej náčelník Gabriel Benčik v súvislosti so správou o činnosti MSP za tretí kvartál 2021.

Ich prijatím konečne došlo k vytúženému naplneniu personálneho stavu policajtov, čo z hľadiska plnenia našich úloh a akcieschopnosti útvaru považujeme za nesmierne významný a pozitívny krok,“ vyzdvihol náčelník.

Nových členov hľadala mestská polícia podľa neho vo výberovom konaní, ktoré pozostávalo z troch kôl – osobného pohovoru, previerky telesnej zdatnosti a psychologického vyšetrenia. „Z deviatich uchádzačov rôznych vekových kategórií v zložení siedmi muži a dve ženy sa výberová komisia po dôkladnom zvážení všetkých okolností rozhodla pre Norberta Csépeho a Ivana Murína,“ konkretizoval náčelník.

Noví policajti obsadia svoje pracovné pozície postupne. „Pán Csépe už 1. 1. 2022, keďže v jeho osobe ide o bývalého policajta, ktorý je plne spôsobilý na výkon činnosti mestského policajta. Pán Murín od 1. marca 2022, keďže až v priebehu daného mesiaca nastupuje na štúdium, aby získal potrebnú spôsobilosť,“ objasnil Benčik.

Primátor Agócs: Polícia bude bojaschopnejšia

Ako následne konštatoval primátor Attila Agócs, tento rok bol naozaj rozhodujúci pri stabilizovaní MsP. „Neviem si už spomenúť, kedy sme mali deväť mestských policajtov a dvoch ľudí na čiastkový úväzok, ktorí sledujú mestské kamery. Ja si už ani nepamätám, kedy naposledy bol takto naplnený počet,“ zdôraznil.

Verí, že sa to odrazí aj na prítomnosti policajtov v uliciach. „To sa hodnotí aj z pohľadu bežného občana, do akej miery vidí tú prítomnosť alebo neprítomnosť. Myslím si, že je to dosť dôležitá podmienka,“ doplnil Agócs s tým, že po novom bude MsP z hľadiska techniky, svojej budovy či personálneho zloženia oveľa „bojaschopnejšia“.

Ako náčelník dodal v správe o činnosti MsP za III. štvrťrok, v danom období bolo v stave MsP zaradených celkom osem policajtov. „Z toho jeden policajt (p. Golian) sa vrátil dňom 28. 7. 2021 zo štúdia, ktoré absolvoval v školiacom a výcvikovom stredisku pri MsP Nitra. Ďalší policajt (p. Kovács) od mesiaca júl čerpal dovolenku až napokon dňom 11. 8. 2021 ukončil svoj pracovno-právny vzťah na podklade vlastnej výpovede. Ďalší jeden policajt (p. Tóth) ukončil dlhodobú (do 5. 9. 2021) materskú dovolenku a dňom 6. 9. 2021 nastúpil do výkonu služby,“ konkretizoval Benčik.

Foto: ilustračné, Pixabay.com