Mesto R. Sobota hľadá zamestnancov na viacero pozícií, voľné pracovné miesta sú i v Poltári

RIMAVSKÁ SOBOTA/POLTÁR – Samosprávy Rimavskej Soboty a Poltára chcú obsadiť viacero voľných pracovných pozícií. Obidve mestá o nich informujú na svojich webových stránkach.

V Rimavskej Sobote je vypísané výberové konanie na miesto referenta/referentky stavebného úradu, pričom ide až o dve pracovné miesta. Všetky informácie nájdu uchádzači na stránke mesta, prihlášky je možné posielať do 27. decembra 2021.

Ďalšie voľné pracovné miesto je pozícia vychovávateľa v školskom klube detí Základnej školy Mihálya Tompu s vyučovacím jazykom maďarským  – Tompa Mihály Alapiskola na Šrobárovej ulici. Nástup do pracovného pomeru je naplánovaný na 1. februára 2022 a prihlášky možno posielať do 14. januára. Viac informácií je opäť na stránke mesta.

Treťou obsadzovanou pozíciou je riadiaca funkcia. Ide o výberové konanie na post riaditeľa/riaditeľky  Materskej školy – Óvoda na Rybárskej ulici. Žiadosť s požadovanými dokladmi, o ktorých sa dočítate na webe mesta, je potrebné na Mestský úrad (MsÚ) zaslať do 20. decembra. 

V Poltári hľadajú pracovníkov tiež na tri pozície. Ide o odborného zamestnanca Spoločného školského úradu pri MsÚ Poltár a referenta na stavebnom oddelení. V obidvoch prípadoch treba žiadosti poslať už do 14. decembra). Posledným voľným miestom je vedúci úseku zdravotnej a opatrovateľskej starostlivosti, v tomto prípade je možné prihlášky do výberového konania zasielať do 22. decembra. Bližšie informácie o všetkých troch pozíciách a požiadavkách na ne sú dostupné na stránke mesta.

Foto: ilustračné, Unsplash.com