Rožňava nedostala dotáciu 400 000 eur na kúpalisko. Primátor za tým vidí podvod

ROŽŇAVA – Mesto Rožňava nedostane dotáciu 400 000 eur, ktorú chcelo získať na rekonštrukciu letného kúpaliska cez akčný plán rozvoja okresu. Na novembrovom zasadnutí rožňavského mestského zastupiteľstva (MsZ) o tom informoval primátor Michal Domik. Odpovedal tak na otázku poslanca Ondreja Bolačeka, v akom stave je aktuálne obnova kúpaliska v Rožňave, v rámci ktorej bola podpísaná zmluva na rekonštrukciu, ale podľa neho sa s ňou pravdepodobne z finančných dôvodov nezačalo.

Na kúpalisko sme požadovali 400 000 eur od ministerstva. Bohužiaľ, prišlo tam k podvodu. Robilo sa všetko pre to, aby sme tie peniaze nedostali,“ skonštatoval Domik s tým, že príslušnú zmluvu dalo mesto napokon zrušiť, lebo kúpalisko by nevedelo zafinancovať z vlastných zdrojov.

Ako ďalej vysvetlil, komisia, ktorá prišla preverovať a hodnotiť projekt mesta, nedostala relevantné podklady a došlo aj k ďalšiemu pochybeniu. „Sú tam dve uznesenia. Jedno, kde je príloha, že mesto sme (rozvojová rada okresu, pozn. red.) dali na prvé miesto so 100 bodmi. Je ale aj ďalšie uznesenie, ktoré je na internete a tam akosi príloha zmizla. Ďakujeme ľuďom, ktorí išli proti kúpalisku, že sa im to podarilo, aj keď takýmto podvodom. Okresný úrad (OÚ) nám povedal, že tieto veci dal šetriť na Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ), takže sa to prešetruje, čo sa tam vlastne stalo,“ doplnil primátor s tým, že má aj relevantné dôkazy o zmene uznesenia.

Ako v tejto súvislosti na zasadnutí potvrdil aj zástupca primátora Michal Drengubiak, právnym oddelením Mestského úradu Rožňava bol zaslaný návrh na zrušenie zmluvy, keďže finančné prostriedky v jej zmysle samospráva nezískala.

Neprehľadný a zložitý prípad

Sobotnik.sk oslovil v danej záležitosti OÚ Rožňava s otázkou, či môže potvrdiť podanie podnetu na NKÚ. „V tejto predmetnej veci Okresný úrad Rožňava nepodal z vlastnej iniciatívy podnet na N, avšak dňa 30. 9. 2020 bola úradu doručená žiadosť o doručenie dokladov súvisiacich s ‚Podporou najmenej rozvinutých okresov‘ prostredníctvom poskytovania regionálneho príspevku ( zápisnice z rokovania výboru, výzvy na predkladanie projektov atď. za roky 2018, 2019, 2020. Predmetné doklady boli zaslané NKÚ,“ odpovedal prednosta Jaroslav Šíp.

Pýtali sme sa tiež, či je pravda, že Rožňava prišla o uvedenú dotáciu pre pozmenené uznesenie. „Vzhľadom na zložitosť a neprehľadnosť prípadu sa k uvedenej otázke objektívne nevieme vyjadriť,“ skonštatoval za úrad prednosta.

Otázky sme zaslali aj priamo na Najvyšší kontrolný úrad, od ktorého sme sa chceli dozvedieť, či mu bol takýto podnet podaný a aké úkony už boli vo veci prípadne vykonané. „Uvedený podnet v doručenej pošte neevidujeme, no na základe vášho e-mailu bol odstúpený našej Expozitúre v Košiciach na využitie pri plánovaní kontrol,“ odpovedala hovorkyňa úradu Daniela Bolech Dobáková.

Celú kauzu budeme naďalej sledovať a informovať o nových skutočnostiach.

Foto: Sobotnik.sk