Fiľakovo chce čoskoro spustiť denný stacionár pre seniorov

FIĽAKOVO – Denný stacionár pre seniorov je novou sociálnou službou, ktorú chce v najbližších mesiacoch spustiť samospráva Fiľakova. Informácie o nej odzneli na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Kolaudácia stavby sa už chýli k úspešnému koncu, v týchto dňoch by už malo dôjsť k vydaniu kolaudačného povolenia, takže zo stavebného hľadiska bude stavby pripravená. Samozrejme, ešte treba službu registrovať,“ priblížil primátor Attila Agócs.

Ako dodala Mária Veliká, riaditeľka neziskovej organizácie Nezábudka, ktorá bude stacionár prevádzkovať, registrácii predchádza vypracovanie a schválenie prevádzkového poriadku Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

Následne môžeme začať s registráciou novej sociálnej služby na Banskobystrickom samosprávnom kraji, ktorý musí túto službu schváliť. My v našom štatúte máme stacionár uvedený, takže o to sa to skráti, keďže nemusíme žiadať o jeho doplnenie,“ vysvetlila riaditeľka, podľa ktorej však registrácia aj tak môže trvať dva či tri mesiace a prípadne i dlhšie.

Závisí to od toho, čo všetko od nás budú chcieť, pretože je to nová služba a ešte tu nebola poskytovaná, takže neviem, aké nové požiadavky sú. Teraz bola schválená aj novela zákona o sociálnych službách kde sú tiež nové veci,“ doplnila.

Denný stacionár bude, samozrejme, ako sociálna služba spoplatnený. „Vychádzali sme z poznatkov v rámci celého Slovenska. Snažili sme sa získať nejaké informácie,“ skonštatovala Veliká s tým, že poplatok napokon stanovili vo výške medzi platbami za opatrovateľskú službu v domácnosti a poskytovanou službou v pobytovom zariadení, v čiže domove dôchodcov.

Denný stacionár prirovnala k škôlke pre dôchodcov. „Minimálny počet hodín, ktorý tam budú musieť stráviť, sú štyri hodiny denne, maximálne osem hodín denne,“ konkretizovala riaditeľka, podľa ktorej je to podmienka, aby mohli žiadať o príspevok na prevádzku od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

V zariadení sa budú podávať dve hlavné jedlá, raňajky a obed. Prevádzkové hodiny budú od 7:00 do 17:00. Klientov budú v prípade záujmu dopravovať autom vlastnej prepravnej služby. Čo sa týka personálneho pokrytia, v stacionári má byť jedna alebo dve opatrovateľky a časť pracovného času jeho klientom venuje i sociálna pracovníčka. „V prvých mesiacoch, kým sa nenaplní celá kapacita, rátame s pokrytím personálneho zabezpečenia z radov našich terajších zamestnancov,“ doplnila Veliká.

Ako nadviazal primátor, mesto očakáva, že do denného stacionára presmerujú časť klientov z domáceho opatrovania, ktorých je aktuálne 25 a vytvára to veľkú záťaž na samosprávu. „Jeden domáci opatrovaný stojí ročne viac ako 5000 eur z mestského rozpočtu,“ upozornil Agócs.

Foto: ilustračné, Pixabay.com