Vo Fiľakove hľadajú riaditeľa materskej školy, v Poltári terénneho pracovníka a členov MOPS

FIĽAKOVO/POLTÁR – Samosprávy Fiľakova a Poltára vypísali výberové konania na niekoľko pozícií. Informujú o nich na svojich webových stránkach.

Vo Fiľakove chcú obsadiť post riaditeľa/riaditeľky Materskej školy/Óvoda na Štúrovej ulici 1. Prihlášky do výberového konania sa dajú posielať do 28. januára 2022, možný nástup do zamestnania je 25. máj 2022.

Vyžaduje sa príslušné vzdelanie v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. Medzi ďalšími podmienkami je najmenej päť rokov pedagogickej praxe a prvá atestácia (I. kvalifikačná skúška alebo jej náhrada). Viac informácií je na stránke mesta.

Mesto Poltár hľadá adepta na jedno voľné pracovné miesto terénneho pracovníka na zastupovanie počas materskej dovolenky. Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne, alebo zaslať poštou či elektronicky na adresu Mestský úrad, Železničná 489/1, 987 01 Poltár, e-mailová adresa: mesto@poltar.sk. Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 24. januára 2022.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 27. januára 2022 v čase o 9:00 v budove MsÚ v Poltári alebo prostredníctvom videohovoru v aplikácii MS Teams podľa platných epidemiologických opatrení. V prípade, že uchádzač nedisponuje materiálno – technickým vybavením na videohovor, môže ho uskutočniť v priestoroch zasadačky Mestského úradu v Poltári,“ uvádza samospráva.

V Poltári takisto vyhlásili výberové konanie na členov Miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS), kde chcú obsadiť štyri pracovné miesta. Doručiť žiadosť je možné rovnakými spôsobmi ako v prípade výberového konania na terénneho pracovníka, uzávierka na predkladanie žiadostí je do 20. januára 2022 do 12:00.

Viac informácií o obidvoch výberových konaniach nájdu záujemcovia na stránke mesta poltar.sk.

Foto: ilustračné, Pixabay.com

Pridaj komentár