V budove Vysielača Rimavská Sobota nájdeme i jeho podrobný model, vystúpiť na vrchol stožiara trvá aj 45 minút (3. časť)

Zaujímavosťou v hlavnej budove Vysielača Rimavská Sobota je rozmerný model celého areálu, ktorý za bývalého režimu vytvorili vojaci. Celý článok V budove Vysielača Rimavská Sobota nájdeme i jeho podrobný model, vystúpiť na vrchol stožiara trvá aj 45 minút (3. časť)