Fiľakovo chce zrekonštruovať chodníky na Farskej lúke za takmer pol milióna eur

FIĽAKOVO – Samospráva Fiľakova podáva žiadosť o dotáciu na komplexnú obnovu všetkých existujúcich chodníkov medzi bytovými domami na Farskej lúke a v časti Daxnerovej ulice. V rámci iniciatívy Catching-Up Regions 2, v ktorej mesto spolupracuje so samosprávnym krajom a Svetovou bankou, sa uchádza z operačného programu Ľudské zdroje od ministerstva vnútra o bezmála 465 000 eur.

Ako informoval primátor mesta Attila Agócs, zámer zrekonštruovať chodníky na sídlisku Farská lúka malo mesto už niekoľko rokov. „V tejto časti mesta mala samospráva dlhé desaťročia veľký investičný dlh. Neinvestovalo sa do škôl, ihrísk ani infraštruktúry. Vedenie mesta začalo ešte v roku 2016 s postupnou, roky trvajúcou komplexnou rekonštrukciou škôlky na Daxnerovej ulici. V roku 2018 sme za vyše 80-tisíc eur vyasfaltovali všetky sídliskové cesty a vlani sme odovzdali do užívania nové detské ihrisko. Vedeli sme, že aj obnova chodníkov je pre tamojších vyše 1800 obyvateľov veľmi dôležitá, preto sme hľadali možnosti, ako takúto nákladnú investíciu zrealizovať,“ objasnil primátor s tým, že mesto dalo na tento účel vypracovať projektovú dokumentáciu a bude sa uchádzať o prostriedky z európskych fondov vo výške takmer 465 000 eur. Samospráva bude projekt spolufinancovať sumou bezmála 25 000 eur.

Z nich chce mesto na sídlisku zrekonštruovať všetky existujúce chodníky medzi bytovkami – hlavné i prepojovacie, spolu so všetkými prístupmi do vchodov – celkovo v dĺžke takmer 2000 metrov. Chodníky sú v súčasnosti v nevyhovujúcom stave, ich konštrukcia je v niektorých úsekoch porušená až do podkladovej vrstvy. V rámci prác preto budú zrealizované výkopy a zhutnené násypy zo stabilizovanej zeminy, všetky chodníky dostanú nový asfaltový povrch. Prístup k nim bude bezbariérový, rovnako ako prístupy z priechodov pre chodcov, ktoré budú tiež osvetlené a vybavené navigačnými dlažbami pre nevidiacich.

Projekt je výsledkom spolupráce mesta Fiľakovo s Úradom BBSK a Svetovou bankou v rámci iniciatívy Catching-Up Regions. Vďaka nej sa v minulom roku podarilo zachovať hliadky MOPS za výhodnejších podmienok. Obnova chodníkov na Farskej lúke je prvým zo štyroch plánovaných projektov v rámci iniciatívy, ktoré majú za cieľ zlepšiť infraštruktúru v lokalitách obývaných väčšou skupinou marginalizovaných komunít.

Termín na predloženie žiadosti je do konca februára. V prípade jej schválenia plánuje samospráva projekt zrealizovať ešte v tomto roku.

Zdroj a foto: Klaudia Mikuš Kovácsová, hovorkyňa Fiľakova

Pridaj komentár