LUČENEC: Študenti SOŠ hotelových služieb a dopravy natočili video o svojej škole, podporili ním jej študijné odbory

LUČENEC – Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy (SOŠ HSaD) Lučenec sa zapojila do projektu PODPOR SVOJ ODBOR 2021, ktorý organizuje Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora. Cieľom projektu je hlavne zvýšená informovanosť o poľnohospodárskom študijnom odbore agropodnikanie.

Chceli sme chceli vyzdvihnúť naše odbory kynológia, chov koní a jazdectvo, a taktiež farmárstvo a podporu záujmu žiakov základných škôl o štúdium na našej SOŠ. Cieľom bolo aj zvýšenie záujmu o povolania v poľnohospodárskom sektore a taktiež sme chceli prispieť k zlepšeniu imidžu poľnohospodárstva,“ uvádza škola.

Jej žiaci v rámci projektu vo videu predstavili svoju školu i odbornú prax, ktorú navštevujú. „Poľovná kynológia, záchranárska kynológia, športová kynológia a canisterapia. V rámci praxe sa učíme, ako správne psovi vyčistiť koterec, ako ho správne kŕmiť. Súčasťou areálu je i altánok, kde sa rozprávame a oddychujeme,“ uviedla vo videu študentka SOŠ Sofia.

Okrem psov sa však v lučeneckej SOŠ zameriavajú i na kone či rôzne druhy hospodárskych zvierat. Sú to sliepky, obce husi, ale i menej zvyčajné zviera – emu. „Odborná prax spočíva hlavne v starostlivosti o hospodárske zvieratá, ale naučíte sa tu aj veľa zaujímavých vecí,“ dodávajú študenti vo videu.

Súčasťou SOŠ HsaD je aj internát s celodennou stravou. Jej absolventi môžu pokračovať v štúdiu na poľnohospodárskej univerzite v Nitre, univerzite veterinárneho lekárstva a farmácie, prípadne prevádzkovať vlastnú farmu. Ďalšími možnosťami je pôsobenie v oblasti agroturistiky či ako kynológ v rôznych oblastiach.

Foto: reprofoto YouTube

Pridaj komentár