Vo Veľkom Blhu pomáhajú klientom DSS Femina aj sliepky, pávy či poníky. V Čelároch-Kirti zaznamenali puto medzi seniorom a husou

VEĽKÝ BLH/ČELÁRE-KIRŤ –  Dosiahnutie zmeny v prístupe umiestňovania zvierat do domovov pre seniorov, či domovov sociálnej starostlivosti (DSS) je aktuálnou snahou iniciatívy Zvierací ombudsman. Poukazuje pritom aj na príklady dobrej praxe v Rimavskosobotskom a Veľkokrtíšskom okrese.

Odchod do zariadenia sociálnych služieb nie je pre nikoho jednoduchý. Človek opúšťa domov a prichádza do neznámeho prostredia, kde ho čakajú noví ľudia a iný rytmus dňa. Odchod je pre človeka o to náročnejší, ak sa musí rozlúčiť so svojim domácim zvieratkom, na spoločnosť ktorého bol roky zvyknutý,“ uviedla Katarína Schneiderová z tímu Zvierací ombudsman.

V súčasnosti neexistuje podľa iniciatívy žiadna zákonná prekážka, ktorá by bránila, aby nemohol mať prijímateľ sociálnych služieb (senior, zdravotne postihnutý či inak znevýhodený človek) pri sebe zviera, pokiaľ sa oň dokáže postarať, alebo, aby ho nemohol aspoň pravidelne vidieť počas návštev (za presne daných podmienok).

Umožnenie prístupu klientov k zvieratám je výlučne na rozhodnutí daného zariadenia,“ zdôrazňuje združenie Zvierací ombudsman s tým, že aj na Slovensku nájdeme zariadenia, ktoré si uvedomujú silný pozitívny vplyv prítomnosti zvierat na psychické i fyzické zdravie prijímateľov služieb. Mnohé sa venujú animoterapii systematicky, iné pritúlili zatúlané zvieratá alebo majú malú minifarmu, kde sa seniori či znevýhodení môžu o zvieratká starať.

Dobré príklady v DSS Femina Veľký Blh i v Čelároch-Kirti

Jedným z takýchto zariadení je i DSS Femina Veľký Blh, kde majú v zariadení okrem kocúrika aj mačky, dva psíky, sliepky, pávy, husi a dva poníky.“Staráme sa o ľudí s duševnými poruchami a poruchami správania. Preto sú zvieratká pri práci veľmi dôležité, lebo ak ľudí naučíme správať sa pekne ku zvieratám, budú sa krajšie správať aj jeden k druhému. Klientky sa o všetky zvieratá starajú, samozrejme s pomocou inštruktorov a pracovných terapeutov. Je to súčasť pracovnej terapie, ktorá vedie k pocitu získania zodpovednosti a pravidelnej starostlivosti,” povedala riaditeľka zariadenia Femina Jana Marková.

V DSS Čeláre-Kirť majú dokonca mini ZOO pod vedením inštruktora sociálnej rehabilitácie Daniela Ivana, ktorý ho zakladal. “Máme dlhoročnú spoluprácu so ZOO Bojnice a Zoo Košice. Odtiaľ k nám prichádzali a prichádzajú zvieratá vo vyššom veku a u nás im bolo umožnené pokojné dožitie,” vysvetlil spoluprácu s inými ZOO a doplnil: “Naši prijímatelia sociálnej služby, ktorí sa zúčastňujú starostlivosti o zvieratá, vďaka tejto činnosti zažívajú pocit uspokojenia, sebaistoty, optimistické emócie, cítia zodpovednosť a vytvára sa spätná väzba medzi nimi a opatrovanými zvieratami, ktoré sú od ich starostlivosti závislé.”

Ako pokračovala vedúca sociálno-zdravotného úseku DSS Čeláre-Kirť Veronika Zaušková, v minulosti v zariadení spozorovali aj zvláštne puto medzi prijímateľom sociálnych služieb a husou. „Húska chodila navštevovať svojho chovateľa ku posteli na oddelenie, keď už nevládal vstať z postele,” konkretizovala.

Mať v zariadení živé tvory je, samozrejme, práca navyše. Musia zabezpečiť vhodné podmienky, veterinárnu starostlivosť, vyškolených terapeutov, znášať náklady na krmivo a podobne. No všetky zariadenia majú jedno spoločné – vedenie, ktoré sa nenechali odradiť možnými prekážkami a rozhodlo sa vytvoriť prijímateľom služieb čo najdomáckejšie prostredie a ochotných zamestnancov, ktorí prijali zvieratá ako neoddeliteľnú súčasť zariadenia.

Zvierací ombudsman je iniciatíva Aliancie združení na ochranu zvierat a občianskeho združenia FALLOPIA, ktorá sa od roku 2011 zaoberá pomocou zvieratám na úrovni systémových a legislatívnych zmien. Zvierací ombudsman je neštátna a apolitická iniciatíva. Zvierací ombudsman je tím priateľov zvierat, ktorí sa rozhodli venovať svoj čas a odbornosť odvážnemu cieľu: Slovensko vľúdne a empatické (nielen) k zvieratám.

Foto: Sobotnik.sk (budova DSS Femina Veľký Blh)

Pridaj komentár