Jelšava je jedno z mála slovenských banských miest, priame výhody však z toho nemá

Halda pri Jelšave

JELŠAVA – Hoci je Jelšava jedno z mála posledných banských miest na Slovensku, okrem zamestnanosti z toho priame výhody nemá. Pre Sobotnik.sk to uviedol primátor Milan Kolesár, podľa ktorého je to v okolitých štátoch inak.

Nemáme skupinu, ktorá by tlačila na legislatívu s cieľom dosiahnuť, aby sa daň z vyťažených nerastov aspoň v nejakých percentách vracala späť do samosprávy, kde banská činnosť prebieha. Toto sa nám nedarí dosiahnuť minimálne desať rokov, lebo sme v tomto úsilí osamotení,“ povedal primátor.

Ročne by podľa neho mohlo ísť o 200 000 až 300 000 eur, ktoré by sa v 50 percentách vrátili do mesta. „V okolitých štátoch to tak funguje. U nás ide všetko do Envirofondu, odkiaľ síce môžeme žiadať prostriedky, ale nikto nám nezaručí, že ich aj skutočne dostaneme,“ podotkol Kolesár.

Horčík z háld

Nádejne ale podľa neho vyzerá možnosť získavania zostatkového horčíka ako strategickej suroviny z odpadu na odkalisku či z háld. „Šlo by o technológie prijateľné pre životné prostredie. Takáto technológia sa už dosť reálne rysuje, je skupina vedcov, ktorí majú vytvorenú technológiu mikrobiologického spracovania tohto odpadu. Získal by sa ňou oxid horečnatý, ktorý je dosť významnou surovinou v niektorých priemyselných a zdravotníckych odvetviach. Využíva sa dokonca v kozmonautike či automobilovom priemysle,“ ozrejmil primátor.

Dodal, že miestni magnezitári tomuto zámeru príliš neveria. Údajne nie je technologicky možný, ale podľa vedcov, s ktorými mesto komunikovalo, je už tento spôsob laboratórne overený. Mesto chce preto zámer nielen podporiť, ale i zastrešiť. V tomto zmysle už mestské zastupiteľstvo prijalo deklaratórne uznesenie.

Po sto rokoch ťažby magnezitu by z toho mesto konečne priamo niečo malo, okrem zamestnania našich obyvateľov, keďže ako samospráva z tejto ťažby mimo daní z nehnuteľností nemáme významnejšiu položku,“ konštatoval Kolesár.

Základom sú peniaze

Na spomínaný zámer však mesto musí zohnať potrebné financie. „Jednou z možností je Fond spravodlivej transformácie, ktorý má pomôcť aj transformácii priemyselných regiónov na iné odvetvia. Podporuje aj inovatívne metódy likvidácie odpadu z priemyslu. Podali sme doň už projekty, boli sme v hre, ale pokiaľ viem, zatiaľ má byť podporená len Horná Nitra a Košický kraj a o Banskobystrickom kraji sa ešte diskutuje,“ konkretizoval primátor.

Chceli sme poskytnúť priestor na vyjadrenie aj Slovenským magnezitovým závodom (SMZ) Jelšava, ktorým sme dvakrát poslali e-mail s otázkami, či považujú tento spôsob získavania suroviny z háld a odkaliska za technicky realizovateľný, a či by na tento účel poskytli odpad z háld a odkaliska. Odpovede sme do vydania článku nedostali, ak nám budú doručené neskôr, zverejníme ich dodatočne.

Foto: Sobotnik.sk

Pridaj komentár