CINOBAŇA: Nový archeologický komplex má prilákať viac turistov

Stimulom rozvoja cestovného ruchu nielen v obci Cinobaňa (okres Poltár), ale aj v regióne Novohrad sa má stať novovybudovaný archeologický komplex v lokalite Jarčanisko – Strieborná, venovaný kyjatickej kultúre z doby bronzovej. Vo štvrtok (28. 4. 2022) ho oficiálne otvorili za prítomnosti profesora Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied Václava Furmánka, predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Jána Luntera a predstaviteľov miestnej samosprávy.

Jednotlivé stanovištia nového archeokomplexu prevedú návštevníka vývojom kyjatickej kultúry a interaktívny 3D model prinesie podľa tvrdenia realizátorov autentický zážitok pre návštevníka pri „hľadaní stratených svetov“. Náučná trasa vedúca archelogickým komplexom pritom nie je zameraná len na informačné tabule, ale aj na modernú a kreatívnu formu edukácie.

S kyjatickou kultúrou som sa doposiaľ stretával len na Gemeri, preto ma veľmi teší, že sa nachádzala vo viacerých lokalitách kraja a že návštevníci sa s ňou budú môcť takouto atraktívnou formou oboznámiť,“ uviedol na margo nového komplexu Ján Lunter.

Jedinečná archeologická lokalita

Ako pokračoval Jozef Stankoviansky zo spoločnosti Art Archeology, ktorá realizovala projekt, jedinečnosť archeologických lokalít v katastri Cinobane bola hlavným podnetom k vytvoreniu tohto kreatívneho pamätníka. „Návštevníkovi sme sa pokúsili priamo v teréne ponúknuť možnosť, detailnejšie a vizuálne atraktívne pomocou 3D modelov a nálezov z lokality priblížiť život pod Striebornou v dávnych časoch. Ústretovosť starostu obce Cinobaňa a v neposlednom rade aj vysoko odborná a efektívna práca s vedeckými kapacitami Archeologického ústavu SAV v Nitre sú jasným dôkazom správnosti podobnej spolupráce na popularizácii archeológie medzi širokou verejnosťou,“ povedal.

Zásadné poznatky na vznik a vývoj kyjatickej kultúry priniesli práve výskumy profesora Furmánka, ktoré realizoval v obciach Radzovce, Kyjatice či Cinobaňa. Furmánek odôvodnil opodstatnenosť vyčlenenia kyjatickej kultúry z mladšej a neskorej doby bronzovej a preukázal genetickú nadväznosť oboch kultúr na keramickom materiáli z pohrebiska v Radzovciach, kde v súčasnosti prebieha archeologický výskum. Vďaka jeho prieskumom a záchranným akciám sa podarilo zachytiť viacero hradísk, sídlisk a pohrebísk kyjatickej kultúry.

Pomoc BBSK

Starosta dediny Cinobaňa Jozef Melicher sa vo svojom príhovore poďakoval za finančnú podporu vo výške 6000 eur z Rozvojovej agentúry BBSK. Súčasne vyzdvihol efektívnu spoluprácu s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie (OOCR TNP) . „Som vďačný, že sa nám touto formou podarilo zrealizovať unikátny archeologický komplex na vrchu Strieborná. Verím, že pomôže v naštartovaní cestovného ruchu v našej obci a jej okolí,“ zdôraznil.

Riaditeľ OOCR TNP Tomáš Krahulec doplnil: „Návštevníkom nášho regiónu máme rozhodne čo ponúknuť a dúfame, že novovybudovaný archeologický komplex k nám priláka aj ďalších nadšencov zaujímajúcich sa o kyjatickú kultúru a samotnú archeológiu. Zároveň sme radi, že sa  rozšíri aj ponuka turistických zážitkov v letnej sezóne.“

Kyjatická kultúra je pomenovaná po dedinke Kyjatice v Rimavskosobotskom okrese, kde bolo odhalené jedno z jej pohrebísk a prvýkrát tam bola rozoznaná svojbytnosť kyjatických nálezov. Prvý archeologický výskum v Kyjaticiach zrealizoval v roku 1941 profesor Vojtech Budinský-Krička, druhý výskum prebehol v rokoch 1983 – 1985 a viedol ho práve Václav Furmánek.

Kyjatická kultúra patrí teritoriálne do oblasti juhovýchodných popolnicových polí a časovo sa zaraďuje do neskorej doby bronzovej. Jej ľud sa zaoberal poľnohospodárstvom, ovládal rozvinutú metalurgiu a zvládal tiež výrobu železa. Príznačné je preň žiarové pochovávanie do urnových hrobov.

Foto: BBSK

Pridaj komentár