Fiľakovo pripravuje strategické dokumenty, ktoré ovplyvnia budúcnosť mesta

Samospráva mesta Fiľakovo sa pustila do prípravy nových strategických dokumentov. Pracuje na novom programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, vypracovať dáva aj nový územný plán.

Ako informoval primátor mesta Attila Agócs, nové dokumenty tvoria dôležitý strategický základ pri plánovaní budúcich investícií do rozvoja mesta. „Predošlý program rozvoja mesta, ktorý bol vypracovaný na roky 2015-2023, sa nám podarilo splniť na 97 percent. Okrem v ňom zadefinovaných projektov sme zároveň zrealizovali aj množstvo ďalších, s ktorými sa v programe nepočítalo a boli reakciou mesta na zverejnené výzvy. V súčasnosti preto musíme zadefinovať, kam sa v strednodobom hľadisku má mesto uberať, akým smerom sa bude rozvíjať,“ priblížil s tým, že strategický plán s názvom Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Fiľakovo bude vypracovaný na rozmedzie rokov 2022 a 2030.

Program má podľa samosprávy slúžiť aj ako podklad na vypracovanie nových projektových zámerov a podávanie žiadostí o dotácie. Zároveň bude úzko prepojený s rozpočtami mesta na najbližšie roky. „Hlavnými oblasťami, na ktoré chceme program zamerať, budú znižovanie energetickej náročnosti školských a iných verejných budov v majetku mesta, ďalej rozvoj cestnej infraštruktúry, vrátane technickej infraštruktúry zameranej na zásobovanie priemyselnej zóny a treťou oblasťou bude rozvoj športovej infraštruktúry,“ ozrejmil.

Podľa Eriky Anderkovej, koordinátorky prípravy a stratégie programu, bude na dokumente pracovať 40 až 45 ľudí rozdelených do piatich pracovných skupín. „Jednotlivé skupiny budú zamerané na oblasti vzdelávania, kultúry, športu a cestovného ruchu; na sociálnu oblasť, zamestnanosť a zdravotníctvo; strategickú a dopravnú infraštruktúru a životné prostredie; rozvoj modernej samosprávy a bezpečnosti a tiež na podnikanie, digitalizáciu a inovácie,“ vymenovala.

Ako ďalej pokračovala, v súbehu s prípravou programu hospodárskeho rozvoja mesta samospráva začala aj s prípravou nového územného plánu. Aktuálne platný územný plán bol vypracovaný ešte v roku 1999, účinný je od januára roku 2000. Aktualizáciou prešiel v rokoch 2006 až 2008.

Okresný úrad Banská Bystrica ako nadradený orgán štátnej správy, každý rok pri vydávaní súhlasu k zmenám a doplnkom územného plánu odporúča, vzhľadom k vysokému počtu zmien a doplnkov a strate prehľadnosti, zabezpečiť vypracovanie nového územného plánu mesta. To je však časovo aj finančne veľmi náročný proces,“ priblížila Anderková s tým, že mesto plánuje v roku 2023 na spracovanie nového územného plánu využiť dotáciu od ministerstva dopravy.

Podľa samosprávy bude nový územný plán úzko prepojený s novým programom rozvoja mesta. „V novom územnom pláne budeme vedieť zohľadniť všetky schválené strategické rozhodnutia z programu rozvoja. Vďaka tomu predídeme v budúcnosti mnohým problémom, napríklad pri výstavbe nových objektov na pozemkoch, na ktorých by to podľa súčasného územného plánu nebolo možné. Nanovo si zadefinujeme, ktorá časť mesta má na aký účel slúžiť a upraceme chaotické časti,“ doplnil primátor.

Nový program hospodárskeho rozvoja chce samospráva dokončiť v priebehu tohto roka. Náročný územný plán by chceli mať hotový v priebehu najbližších troch rokov.

Zdroj: Klaudia Mikuš Kovácsová, hovorkyňa mesta Fiľakovo; foto: ilustračné, Sobotnik.sk

Pridaj komentár