Samospráva Fiľakova odovzdá nové odborné učebne v troch ZŠ

FIĽAKOVO – Tri základné školy (ZŠ) vo Fiľakove sa dočkajú nových odborných učební. Samospráva ich oficiálne odovzdá v stredu 13. apríla. Informovala o tom hovorkyňa mesta Fiľakovo Klaudia Mikuš Kovácsová.

Vďaka projektom mesta, ktoré podporila Miestna akčná skupina (MAS) Partnerstvo Južného Novohradu, dostanú dve ZŠ celkom nové odborné učebne a tretia moderné IT vybavenie. Na základnej škole Štefana II. Koháriho s vyučovacím jazykom maďarským vznikla učebňa techniky s odborným vybavením a učebnými pomôckami, vďaka ktorým vznikne podnetné prostredie na rozvoj praktických zručností žiakov. Vybudovanie učebne za vyše 32 000 eur podporila dotáciou spomenutá MAS vo výške 19 000 eur.

Na ZŠ Farská lúka s vyučovacím jazykom slovenským má rovnako novú učebňu techniky. Na rozdiel od ZŠ Koháriho, ktorá sa bude orientovať na manuálne zručnosti žiakov, bude učebňa na Farskej lúke určená aj na výučbu IT technológií a predmetu „malý ekologický farmár“. Projekt za vyše 24 000 eur podporila MAS takmer 18 000 eurami.

Aj stavebné práce

Na oboch školách boli v rámci projektu vykonané stavebné práce, ktoré už existujúce učebne prispôsobili požiadavkám moderného vyučovania techniky (výmenou zastaralých rozvodov, omietok, podláh, okien, umývadiel a podobne) a s následným nákupom potrebnej techniky a vybavenia. V prípade ZŠ Koháriho nimi sú pracovné dielenské stoly, zveráky, vŕtačky, píly, kladivá a ďalšie, v prípade ZŠ Farská lúka okrem dielenských stolov a základného vybavenia zakúpila aj interaktívnu tabuľu, dataprojektor či 3D tlačiareň.

Na ZŠ Školská s vyučovacím jazykom slovenským sa projekt zameral na obnovu už existujúcej učebne informatiky, do ktorej mesto nakúpilo nové IT vybavenie. Vďaka projektu sa tak zmodernizovalo vyučovanie informatiky i ďalších predmetov, a zároveň sa škole znížia náklady na energie. Projekt v hodnote bezmála 15 000 eur podporila MAS sumou približne 14 000 eur.

Na našej štvrtej fiľakovskej základnej škole – ZŠ Mocsáryho s vyučovacím jazykom maďarským – mesto vybudovalo nové odborné učebne s kompletným vybavením ešte v roku 2019. V rámci podpory inkluzívneho vzdelávania chce samospráva zvýšiť pripravenosť žiakov na každodenný život i ďalšie odborné vzdelávanie.

Foto: ilustračné, Sobotnik.sk

Pridaj komentár