Gemerské gotické kostoly sa stali súčasťou európskeho dedičstva, predstavíme ich v sérii článkov

GEMER/MALOHONT – Gemerské gotické kostoly, respektíve nástenné maľby v 12 z nich, získali značku European Heritage Label (EHL). Na Facebooku o tom informovalo združenie Gotická cesta.

Takmer rok po podaní nominácie na zápis stredovekých nástenných malieb na Gemeri a v Malohonte môžeme dnes hrdo vyhlásiť, že dvanásť kostolov značku získalo! Medzinárodný expertný panel pri Európskej komisii rozhodol o udelení European heritage label (EHL) maľbám v evanjelických kostoloch a. v. v Koceľovciach, Ochtinej, Štítniku, Kameňanoch, Kraskove, Kyjaticiach, Rimavskej Bani a Rimavskom Brezove, rímskokatolíckych kostoloch v Chyžnom, Rákoši a Šiveticiach a v kostole reformovanej cirkvi v Plešivci,“ uviedlo združenie.

Toto ocenenie znamená okrem iného možnosť zrealizovať celý rad podujatí, prilákať do našich regiónov nových návštevníkov a v neposlednom rade propagovať a prezentovať starobylé fresky na rôznych platformách.

Spúšťame seriál článkov zameraný na gemerské gotické kostoly

Práve v poslednom menovanom prípade chceme aj my za Sobotnik.sk prispieť svojou troškou do mlyna. Zatiaľ čo iné médiá len všeobecne informovali o pridelení spomínanej značky, my plánujeme všetkých 12 ocenených kostolov (a okrem nich aj ďalšie zaujímavé v regióne) podrobne predstaviť v celej sérii článkov.

Podobný mediálny projekt zameraný na gemerské gotické kostoly sme mali v hlave naplánovaný už dlhšie a myslíme si, že práve teraz je ideálny čas na jeho spustenie. Našťastie, nemusíme začínať od nuly. Materiál na túto sériu článkov sme zbierali počas posledných niekoľkých rokov na podujatiach Gotická cesta otvorená, ako aj v rámci individuálnych návštev týchto výnimočných chrámov.

Naše poďakovanie

Pri získavaní informácií nám veľmi pomohli viacerí jednotlivci i združenia. Naše poďakovanie za pomoc a spoluprácu patrí združeniu Gotická cesta, Oblastnej organizácii cestovného ruchu Gemer, občianskym združeniam Rákošská cächa a Skryté poklady Slovenska. Z jednotlivcov je to archeológ Gemersko-malohontského múzea v R. Sobote Alexander Botoš, ktorý má okrem iného vzácnu vlastnosť prezentovať odborné témy spôsobom prístupným aj laickej verejnosti (medzi ktorú sa radíme i my v redakcii).

V prípade takzvaného Rimavského okruhu Gotickej cesty ďakujeme za pomoc a ústretovosť zborovej farárke z Rimavského Brezova Janke Mihálikovej, ktorú sme počas rokov neraz oslovovali s novinárskymi otázkami a vždy nám ochotne pomohla obsiahlymi a fundovanými informáciami. Naša vďaka patrí tiež reštaurátorovi Miroslavovi Janštovi, ktorý okrem informovania o gotických kostoloch vzácne fresky v ich interiéroch vlastnoručne obnovuje.

Rovnako ďakujeme samosprávam a starostom Rimavskej Bane, Rimavského Brezova, Kyjatíc a Kraskova. Osobne sme sa vo všetkých týchto štyroch obciach presvedčili, že sú si vedomí historických pokladov, ktoré majú a snažia sa ich nielen využiť na rozvoj cestovného ruchu, ale i zachraňovať a zveľaďovať. Bohužiaľ, na Slovensku takýto prístup vôbec nie je samozrejmosťou.

Približne 20 svätostánkov

Celkovo plánujeme v spomínanom seriálu predstaviť minimálne dvadsiatku gemerských kostolov. Do tohto článku budeme postupne dopĺňať odkazy na všetky texty, ktoré v rámci seriálu Gemerské gotické kostoly vyjdú. Prvý článok z tejto série článkov už máme hotový a zverejníme ho v priebehu najbližších dní. Venovaný bude dvojici rotúnd v Revúckom okrese, ktoré sú od seba vzdialené len tri kilometre – Šivetice a Prihradzany.

Zoznam všetkých zverejnených článkov:

Foto: ilustračné (interiér kostola v Kyjaticiach a chrám v Rybníku)