Poltár začína rozsiahlu revitalizáciu vnútrobloku sklárskeho sídliska

POLTÁR – Z dotácie poskytnutej Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR plánuje samospráva Poltára obnoviť rozsiahle verejné priestranstvo na takzvanom sklárskom sídlisku. Na ploche 2,12 hektára ohraničenej ulicami Fučíkova a Sklárska prejdú rekonštrukciou existujúce chodníky. Tam, kde chodníky chýbajú, mesto vybuduje nové, ktoré budú plne bezbariérové. Upravia sa tiež trávnaté plochy, vysadia kvetiny, kríky a stromy. Vysadí sa jedlý les, vybudujú sa útočiská pre hmyz a iné drobné živočíchy. Na sídlisku pribudne sieť dažďových záhrad.

Ich úlohou bude zlepšiť mikroklímu prostredia, zvýšiť vlhkosť ovzdušia a znížiť jeho prašnosť a poskytnúť dostatok vlhkosti vegetácii. Nebudú chýbať pódiá, pergoly, nové parkové lavičky, či odpadkové koše. Súčasťou priestoru bude detské ihrisko, street workout aj outdoor fitness. Výsledkom obnovy bude viac ako 12655 metrov štvorcových revitalizovanej plochy vnútrobloku.

Zámerom mesta Poltár je vytvoriť atraktívny verejný priestor pre spoločenské, športové a oddychové aktivity jeho občanov s dôrazom na bezpečnosť a bezbariérovosť,“ uviedla primátorka mesta Martina Brisudová.

Pre deti vznikne jedno krásne nové ihrisko v podobe kombinovanej vežovej zostavy so striežkou, tienidlom, šmýkačkou, tunelom, lezeckou stenou s úchytmi, lanovou sieťou, rebríkom a šplhacou tyčou. Ihrisko doplnia edukatívne panely ako počítadlo, tabule na kreslenie a piškvorky. Vďaka fitness parku si budú môcť zacvičiť ľudia v prírode. Park im ponúkne zostavu na cvičenie ramien, nôh, jeho súčasťou bude veslovací trenažér, stepper, surf a ďalšie iné zostavy na cvičenie.

Ak všetko dobre pôjde, začiatkom leta by mohli začať prvé práce na sídlisku,“ dodala primátorka s tým, že sa momentálne realizuje verejné obstarávanie. „Jeho ukončenie je naplánované na 9. mája 2022. Hneď po jeho skončení mesto podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom.“

Viac ako pol milióna eur

Celkové oprávnené výdavky samosprávy na realizáciu predstavujú sumu 557 640,77 eur. Dotáciu 529 758,73 eur poskytne mestu ministerstvo, mesto spolufinancuje 5 % výdavkov sumou 27 882,04 eur. Vzhľadom na rekonštrukciu a dobudovanie väčšieho rozsahu plôch a rovnako aj vybudovanie a osadenie voľnočasových prvkov sa budú práce uskutočňovať dlhšie. Najneskôr do konca októbra roku 2023 musia byť ukončené.

Projekt dbá aj na životné prostredie, preto dopĺňa trávnaté plochy o kvitnúce lúky, kvetinové a bylinkové záhony, ktoré budú súčasťou jedlého lesa. Navrhuje vytvorenie kvitnúcich lúk s plošnou výmerou spolu 313,6 m². Celková navrhovaná plocha kvetinových záhonov je 74,4 m². Jedlý les je človekom vytvorený ekosystém, kde v harmónií spolu existujú stromy kry a byliny. Hlavným cieľom je zaistiť druhovú rozmanitosť rastlín s pozitívnym vplyvom na životné prostredie.

Zdroj a foto: Jozefína Očenášová, referentka kancelárie primátorky

One Reply to “Poltár začína rozsiahlu revitalizáciu vnútrobloku sklárskeho sídliska”

  1. Pingback: POLTÁR: Časť obyvateľov nesúhlasí s vytvorením pešej zóny, poslanci ju stopli

Pridaj komentár