Samospráva Čerenčian vydala novú knihu o obci, je zameraná na nárečie

ČERENČANY – Nárečie v obci Čerenčany, alebo Radosť z poznania tohto nárečia, tak znie názov novej publikácie, ktorú koncom roka 2021 vydala samospráva spomínanej obce v susedstve okresného mesta Rimavská Sobota. Autorom je Miroslav Bárdi, ktorý ju zároveň doplnil vlastnými ilustráciami.

Pán Bárdi je rodák z Čerenčian a čerenčianske nárečie i jeho slovník sa mu postupne vybavovali v mysli, preto sa rozhodol zhrnúť všetky poznatky o tomto nárečí v knihe. Keďže jeho manželka Marianna Bárdiová bola riaditeľkou Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici, veľmi mu s tvorbou jeho diela pomohla,“ uvádza starostka Čerenčian Zuzana Študencová.

Ako spomína sám autor v úvode knihy, v Čerenčanoch žil nepretržite do roku 1967 a potom, počas vysokoškolského štúdia v Banskej Bystrici, už len „na striedačku“. Hovorí, že v knižke chcel vyjadriť svoju úctu k ľuďom, v blízkosti ktorých prežil dôležitú časť života – mladosť.

Zažíval som aj širšie okolie vtedy pomerne uzavretého dedinského prostredia s prevažne roľníckym spôsobom života. O tom, ako som poznal našu dedinu, ľudí, chotár a hlavne slovnú jazykovú komunikáciu, mám chuť niečo povedať,“ píše Bárdi a dodáva: „Moju snahu vyjadrovať sa nárečím berte, prosím, s pochopením. Chcel som to odľahčiť a pripomenúť vtipnosť a jadrnosť vo vyjadrovaní sa ľudí v Čerenčanoch, ale aj vo Veľkých Teriakovciach, lebo aj tam som strávil veľa času.“

Okrem nárečia aj ďalšie zaujímavosti

Kniha má celkovo 88 strán a okrem slovníka a súvislých textov v nárečí v nej čitatelia nájdu napríklad aj chotárne a miestopisné názvy, mená a prímenia v Čerenčanoch v 2. polovici 20. storočia, ako aj mená a prímenia majiteľov pozemkov v dedine počas komasácie v rokoch 1861 až 1864 a ďalšie zaujímavosti.

V závere knihy sa čitatelia dozvedia niečo aj o samotnom autorovi a jeho rodinných koreňoch a súvislostiach. Vydanie publikácie okrem obce podporil i Banskobystrický samosprávny kraj a ďalšie subjekty aj jednotlivci. Záujemcovia si môžu knihu kúpiť priamo na obecnom úrade v Čerenčanoch.

Pridaj komentár