KRÁTKE SPRÁVY: R. Sobota dáva ročne na splátky úverov 749 000 eur, v Hnúšti sa zdvojnásobil počet športujúcich detí

sobota

Dnešné Krátke správy na Sobotníku sú hlavne ekonomického charakteru. Dočítate sa o výške ročných splátok mesta R. Sobota na úvery a lízingy, o počte detí v športových kluboch v Hnúšti, exekúciách v Tornali, ale aj o funkčnosti kamier monitorovacieho systému vo Fiľakove, vlaňajšom hospodárení v Lučenci a Poltári či úspore na pohonných hmotách v Rožňave, ku ktorej došlo po zapečatení nádrží vozidiel TSM.

RIMAVSKÁ SOBOTA – Ročné splátky úverov a lízingov rimavskosobotskej samosprávy sú na úrovni zhruba 749 000 eur. Na jednom z posledných zasadnutí rimavskosobotského mestského zastupiteľstva o tom informoval vedúci ekonomického odboru Mestského úradu R. Sobota Miroslav Bielak.

Dodal, že mesto R. Sobota bude musieť splácať aj návratnú finančnú výpomoc vo výške 495 000 eur, ktorú získalo na pomoc v boji s pandémiou nového koronavírusu. „Zatiaľ nikto z ministerstva ani vlády nepovedal, že to nemusíme vrátiť. Máme určený splátkový kalendár so začiatkom splácania v roku 2024 na štyri roky, ročná splátka bude 123 750 eur,“ konkretizoval Bielak, podľa ktorého tak mesto v roku 2024 bude splácať na úvery a lízingy čiastku celkovo asi 1,77 milióna eur.

HNÚŠŤA – Počet detí v športových kluboch mesta Hnúšťa sa za štyri roky takmer zdvojnásobil. Na jednom z posledných zasadnutí hnúšťanského mestského zastupiteľstva o tom informoval poslanec Marián Petrok.

Myslím si, že keď sme za štyri roky stúpli zo 65 detí na 120, tak asi je tu nejaká zmysluplná práca, ktorá sa ľuďom páči. To je pre nás najdôležitejšie,“ podotkol poslanec.

TORNAĽA – Mesto Tornaľa voči neplatičom úspešne uplatňuje nový nástroj, ktorým je zadržanie vodičského preukazu. Na jednom z tohtoročných zasadnutí mestského zastupiteľstva o tom informovala primátorka Anna Szögedi.

K 31. 12. 2021 sme evidovali 608 daňových exekučných konaní. Z toho 101 konaní bolo s nulovým zostatkom. V týchto exekučných konaniach vlani mesto vymohlo 26 133 eur, čo je oveľa viac ako v predchádzajúcom roku, až o 132 percent,“ porovnala primátorka.

S exekúciami mesto podľa nej aj tak nie je spokojné, lebo v nich má ešte veľkú sumu nedoplatkov, konkrétne 121 367 eur. „V roku 2021 došlo k pozastaveniu 62 starých exekučných konaní, no podľa zákona musíme exekútora zaplatiť,“ konštatovala Szögedi s tým, že šlo o celkovú sumu 2400 eur.

FIĽAKOVO – Všetky kamery mestského kamerového systému vo Fiľakove sú v súčasnosti funkčné. Na jednom z posledných zasadnutí fiľakovského mestského zastupiteľstva o tom informoval náčelník Mestskej polície Fiľakovo Gabriel Benčik.

„Keď som nastupoval do svojej pozície, boli kamery a možno aj zariadenie v nie najlepšom stave. Momentálne je stav dobrý. Všetky kamery, aj keď dôjde k nejakým menším poruchám, sú v krátkej dobe opravené a naozaj slúžia v prospech mesta a jeho občanov,“ zdôraznil Benčik s tým, že kamery pomáhajú pri objasňovaní mnohých závažných skutkov, ktoré riešia orgány činné v trestnom konaní.

POLTÁR – Mesto Poltár hospodárilo vlani dobre a ušetrilo približne 600 000 eur. Na júnovom zasadnutí poltárskeho mestského zastupiteľstva o tom informovala primátorka Martina Brisudová. Dodala, že budú prerozdelené v rámci rezervného fondu mesta.

LUČENEC – Mesto Lučenec dosiahlo celkový prebytok hospodárenia v roku 2021 vo výške viac ako dva milióny eur. V tlačovej správe o tom informoval hovorca mesta Andrej Barančok.

Priaznivé hospodárenie mesto dosiahlo na základe lepšieho plnenia príjmov podielových daní ako bola prognóza, a dobrého plnenia miestnych daní a poplatkov. Celkové príjmy boli v upravenom rozpočte vo výške takmer 37,9 milióna eur a celkové výdavky v rovnakej výške, teda rozpočet bol vyrovnaný,“ konkretizoval Barančok.

ROŽŇAVA – Zapečatením všetkých nádrží motorových vozidiel Technických služieb mesta (TSM) dosiahlo mesto Rožňava ročnú úsporu na nafte vo výške 15 000 eur. Na jednom z posledných zasadnutí mestského zastupiteľstva to povedal primátor Michal Domik.

Veľmi pekne ďakujem aj riaditeľovi TSM, bola s tým práca, vypracoval sa nový systém. ‚Zablendovali‘ sa všetky únikové miesta, kde by sa nafta dala vyčerpať, ešte aj pri kosačkách,“ ozrejmil primátor.

Pridaj komentár