POLTÁR: V MŠ Sklárska pribudne nová trieda

POLTÁR – Vďaka eurofondom mesto Poltár v Materskej škole (MŠ) na Sklárskej ulici vybuduje novú triedu pre 20 detí. Informovala o tom Jozefína Očenášová z kancelárie primátorky mesta s tým, že trieda vznikne v priestoroch bývalej kočikárne.

Chceme vytvoriť vhodné podmienky pre naše deti v meste a vyjsť v ústrety rodinám, ktoré potrebujú svoje ratolesti umiestniť do zariadenia počas pracovných dní,“ povedala primátorka Poltára Martina Brisudová. Ako ďalej dodala, mesto sa snaží takto pomôcť rodičom vrátiť sa do práce a zosúladiť ich rodinný život s pracovným.

Na rozšírenie kapacity MŠ získala samospráva bezmála 220 000 eur z výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásenej v júni 2021. Čiastku 95 % sumy tvorí nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu, 5 % (t. j. necelých 11 000 eur) spolufinancuje mesto.

Aktívne sa zapájame do výziev a nebojím sa povedať, že veľmi úspešne. Ročne tak získame niekoľko stotisíc eur a odľahčíme mestský rozpočet. Vďaka eurofondom tak môžeme opraviť a zveľadiť aj väčšie mestské budovy a majetok v správe mesta, ktorý by sme bez získavania mimorozpočtových finančných zdrojov len ťažko dokázali opraviť,“ dodala primátorka na záver s tým, že je preto nevyhnutné v tomto úsilí pokračovať aj v ďalšom období.

Foto: Jozefína Očenášová

Pridaj komentár