V Poltári zrekonštruujú päť autobusových zastávok

POLTÁR – Dokopy päť autobusových zastávok v meste Poltár prejde rekonštrukciou a modernizáciou za viac ako 78 000 eur. Samospráva na tento účel získala nenávratný finančný príspevok od Miestnej akčnej skupiny (MAS) Hornohrad. Informovala o tom Jozefína Očenášová z kancelárie primátorky mesta.

Vybudujeme nové modernejšie zastávky s presklenou konštrukciou, jednotným dizajnom, informáciami o čase najbližších spojov a mapou územia,“ uviedla primátorka mesta Poltár Martina Brisudová. Ako ďalej povedala, cieľom projektu je skvalitniť služby obyvateľom mesta Poltár, ale aj jeho mestských častí, cestujúcim i všetkým návštevníkom mesta; a zatraktívniť hromadnú dopravu verejnosti.

Nové zastávky pribudnú na Ulici 13. januára oproti areálu sklární v blízkosti zdravotníckeho zariadenia, ďalej na Ulici obrancov mieru pri reštaurácii KPU. Zmodernizovaná bude aj zastávka na Ulici školskej pri Prima banke, zastávka v mestskej časti Zelené (pri parčíku) a zastávka v mestskej časti Slaná Lehota (pri kultúrnom dome).

Samospráva prostredníctvom projektu dobuduje dopravnú infraštruktúru, ktorá zlepší podmienky hromadnej autobusovej dopravy do okresného mesta Poltár a ďalších sídiel, prispeje k lepšej dopravnej prepojenosti s okolitými obcami a zvýši bezpečnosť, informovanosť a komfort cestujúcich.

Zároveň prispeje ku skrášleniu okresného mesta a jeho príslušných mestských častí. „Novovybudované autobusové zastávky vytvoria nový atraktívny priestor, ktorý prispeje k zlepšeniu služieb spojených s cestovaním a k zvýšeniu kvality života nielen Poltárčanov, ale i návštevníkov mesta, ktorí využívajú hromadnú dopravu,“ dodala Brisudová.

Výmenou a modernizáciou autobusových zastávok sa očakáva dosiahnutie zvýšenia bezpečnosti cestujúcich najmä vďaka sprehľadneniu nových priestorov zastávok a osvetlenia zastávok v nočných hodinách. Ich osadenie zároveň povedie k jednoduchšej a menej náročnej údržbe.

Foto: Jozefína Očenášová

Pridaj komentár