Rimavská Baňa rekonštruuje parkovisko pod kostolom, mohla by sa stať aj centrom turizmu

RIMAVSKÁ BAŇA – Jedným z najnovším projektov samosprávy Rimavskej Bane je rekonštrukcia parkoviska pri fare, ktorá sa začala tento týždeň. Vďaka nej vznikne 17 parkovacích miest, pribudne nová zeleň aj studňa. Celkové náklady sú 35 500 eur, na realizáciu získala samospráva dotáciu vyše 30 000 eur prostredníctvom Miestnej akčnej skupiny Malohont z Integrovaného regionálneho operačného programu.

Rimavská Baňa by sa v budúcnosti mohla stať aj centrom turizmu v rámci Rimavského okruhu Gotickej cesty. Zámerom samosprávy je totiž zrekonštruovať bývalú faru, ktorú si dlhodobo prenajala za jedno euro ročne od evanjelickej cirkvi, aby na jej rekonštrukciu mohla hľadať zdroje. Následne by v nej vzniklo turistické informačné centrum, kde by sa návštevník dozvedel podrobnosti o štyroch gotických kostoloch v okolí. Okrem Rimavskej Bane ide o Rimavské Brezovo, Kraskovo a Kyjatice.

Určite na túto rekonštrukciu nenájdeme jeden zdroj, naisto pôjde o viaczdrojové finacovanie. Vlani sme žiadali dotáciu na vypracovanie projektovej dokumentácie od Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Gemer, ktorú sme dostali vo výške 5000 eur.Našli sme aj projektanta, ktorý k tejto budove pristupuje citlivo, aby sme zachovali jej historický ráz,“ zdôraznila starostka.

Ako doplnila, projektová dokumentácia pre stavebné konanie je už hotová a stála 6200 eur, okrem dotácie na ňu samospráva použila vlastné prostriedky. S OOCR Gemer obec spolupracuje aj pri hľadaní zdrojov na samotnú rekonštrukciu. „Predpokladaný rozpočet stavby je 374 000 eur,“ konkretizovala Polóniová.

Kostol aj náučný chodník

Najväčšou a tradičnou turistickou zaujímavosťou Rimavskej Bane je opevnený gotický kostol na návrší nad dedinou. Je jedným z 12 gemerských chrámov, ktoré získali značku Európske kultúrne dedičstvo. Novšou atrakciou je rozhľadňa nad obcou a najnovšou náučný chodník, vedúci od pamätníka Slovenského národného povstania (SNP) v centre obce.

Okrem Rimavskej Bane prechádza aj katastrom Rimavských Zalužian a končí sa na kóte Hrb z čias SNP, teda na kopčeku medzi obidvomi dedinami. Má celkovo päť zastávok s náučnými tabuľami, ktorých obsah vytvoril historik Viktor Brádňanský. Pri poslednej je vybudovaný drevený vojenský bunker. Samospráva by chodník chcela slávnostne otvoriť na jeseň.

Pri jeho realizácii nám pomáhali členovia občianskeho združenia Gemerské grúne. Aj tohto roku žiadali ministerstvo obrany o dotáciu, z ktorej by v jednej časti chodníka chceli vytvoriť fotopoint s drevenými sochami vojakov,“ avizovala Polóniová.

Dedina sa rozvíja

V súčasnosti má Rimavská Baňa 534 obyvateľov, pričom počet občanov mierne stúpol, keďže vlani sa do obce prisťahovali dve nové rodiny. „Čo sa týka občianskej vybavenosti, máme poštu, plneorganizovanú základnú školu a vlani sme zrekonštruovali materskú školu, kde sme zároveň zvýšili kapacitu. Máme v nej aktuálne 21 detí,“ ozrejmila Polóniová.

V obci je aj zrekonštruované zdravotné stredisko, kde ordinuje pediater a samospráva sa snaží aj o príchod všeobecného lekára, keďže priestory sú na to pripravené. „Veľmi dobre a aktívne u nás funguje komunitné centrum, kde sa snažíme deti viesť ku športu. Vlani sme zakúpili veľkú trampolínu a exteriérový pingpongový stôl. Revitalizovali sme tam tiež trávnatú plochu,“ zakončila starostka.

Ak by ste chceli navštíviť Rimavskú Baňu, ideálnu príležitosť máte už v sobotu 2. júla 2022, keď sa v dedine koná juniáles. Ďalšou výbornou príležitosťou bude podujatie Gotická cesta otvorená v sobotu 13. augusta 2022. Tohto roku bude zamerané na Rimavský okruh a jeho centrom bude práve Rimavská Baňa.

Foto: Sobotnik.sk

Pridaj komentár