ŽELOVCE: SOŠ má unikátny skleník pre výučbu žiakov, jediný v SR i ČR

ŽELOVCE – Viac ako 500 metrov štvorcových plochy má skleník Strednej odbornej školy (SOŠ) Želovce vo Veľkokrtíšskom okrese, ktorý slúži na praktickú výučbu jej žiakov. Podľa zriaďovateľa školy, Banskobystrického samosprávneho kraja ide o jedinú takto vybavenú odbornú učebňu na území Slovenska i Česka.

„Žiadna stredná a dokonca ani vysoká škola poľnohospodárskeho zamerania podobný priestor na odbornú výučbu nemá. Absolvent SOŠ Želovce tak bude vďaka tejto investícii vedieť ovládať najmodernejšie technológie a stane sa žiadaným a dobre plateným odborníkom,“ povedal počas júnovej návštevy školy podpredseda BBSK Ondrej Lunter.

Žiaci sa v skleníku učia zážitkovo o pestovaní reálnych kvetín, zelenín a drevín. V blízkosti skleníka je ovocný sad a včelnica v ňom, žiaci tiež pracujú vo fóliovníku s plodovou zeleninou, pri stáčaní medu priamo v priestoroch školy, učia sa pracovať s poľnohospodárskymi strojmi i zvieratami.

SOŠ Želovce je zameraná na vzdelávanie žiakov v oblasti záhradníctva, tvorby krajiny, poľnohospodárstva a agroturistiky. Škola píše svoju históriu od roku 1948 a aktuálne sa v nej vzdeláva spolu 162 žiakov a to v dennej i externej forme štúdia,“ povedala riaditeľka školy Andrea Bánovská.

Skleník umožňuje pestovanie rôznymi technológiami –na pestovateľských naplavovacích stoloch, povrchových záhonoch či hydroponických závesných žľaboch. Za reguláciu pestovateľských podmienok zodpovedá elektronická riadiaca jednotka s modernou počítačovou technológiou, ktorá má aj cloudové riešenie a možnosť ovládania na diaľku.

Závlahový systém je riešený náplavovou technológiou, tryskami, či kvapkovou závlahou. Na závlahu v prevažnej miere využíva dažďovú vodu zachytávanú zo strechy skleníka do nádrží. Výživu rastlín riadiaca jednotka dávkuje presne podľa aktuálnej potreby a nastavenej technológie.

Do výstavby skleníka, ktorý slúži ako odborná učebňa s prezentáciou digitálnych technológií pre praktické, ale aj teoretické vyučovanie, investoval BBSK 264 000 eur, ďalších vyše 41 000 eur išlo zo zdrojov školy.

Foto: BBSK

Pridaj komentár