Mestskú zeleň v Rožňave budú spásať štyri ovečky

ROŽŇAVA – Funkciu ekologických kosačiek budú v meste Rožňava plniť štyri ovečky, ktoré budú spásať mestskú zeleň. Starať sa o ne budú klienti zariadenia sociálnych služieb Jasanima-DSS. Deje sa tak vďaka spolupráci Košického samosprávneho kraja (KSK) a občianskeho združenia Druživa v rámci projektu SINZEM – Sociálne a inovačne na zeleň v meste.

Na Gemer prichádzame s udržateľným projektom, ktorý má sociálny aj ekologický prínos. V prvom rade pomôžeme v sebarealizácii najzraniteľnejšej skupine ľudí, pretože do plánovaných aktivít projektu SINZEM sa zapojí až 40 prijímateľov sociálnej služby s asistenciou šiestich inštruktorov sociálnej rehabilitácie v krajskom zariadení Jasanima-DSS,“ povedal predseda KSK Rastislav Trnka.

Dodal, že súčasne podporia ďalšie zelené riešenie v KSK, pretože štyri ovečky poslúžia taktiež ako ekologické kosačky a odľahčia životné prostredie i pracovníkov technických služieb mesta. „Verím, že spolu so združením Druživa sa nám podarí rozvinúť ešte ďalšie prírode blízke riešenia, ktoré pomôžu s integráciou ľudí so znevýhodnením a v budúcnosti by mohli prerásť až do sociálneho podniku,“ avizoval ďalej Trnka.

Aj včely a plodiny

Okrem oviec pribudnú na pozemku pri Jasanima-DSS štyri včelie úle. Aj o tie sa v rámci pracovnej terapie pomôžu starať klienti zo zariadenia. Stanovište včiel poslúži taktiež pre vzdelávacie účely školských a predškolských zariadení.

Do jari 2023 by tiež malo združenie Druživa za 17 000 eur zrekonštruovať skleník, ktorý aktuálne na pozemku chátra, no už budúcu sezónu by v ňom klienti opäť mohli pestovať plodiny. Tým, že projekt spája pracovné terapie s integráciou, ekologickú starostlivosť o mestskú zeleň a tiež vzdelávacie aktivity, vhodne prepája sociálnu, environmentálnu a vzdelávaciu oblasť.

Vznikajú nové príležitosti na stretnutia a aktivity širokej verejnosti s klientmi DSS Jasanima, čím okrem iného búrame predsudky voči ľuďom s duševným alebo mentálnym postihnutím. Ovečky by sa mali stať súčasťou života Rožňavčanov v meste a sami im prostredníctvom hlasovaniu navrhnú aj mená. Nevieme o tom, že by sa na Slovensku alebo v zahraničí doposiaľ realizoval obdobný projekt s takto prepojenými aktivitami – preto môžeme SINZEM bez obáv zaradiť medzi sociálne inovácie,“ uviedol predseda združenia Druživa Miloslav Kováč.

Prvotná myšlienka zrealizovať tento projekt pramení podľa jeho slov z predošlej skúsenosti so spoluprácou s DSS Jasanima. „Viedli nás k tomu naše poznatky ako lídra v šírení konceptu sociálneho poľnohospodárstva na Slovensku, poznanie a zhodnotenie zdrojov a potrieb v meste Rožňava a tiež naša doterajšia absencia praktických aktivít v oblasti sociálneho poľnohospodárstva v meste nášho sídla,“ doplnil Kováč.

Náučný ekologický chodník už slúži

V areáli Jasanima-DSS už na jar tohto roka sprístupnili náučný ekologický chodník. Zatiaľ čo klienti na ňom relaxujú, žiaci základných škôl z Rožňavy a okolia ho využívajú na environmentálnu výchovu.

Projekt SINZEM prináša našim prijímateľov sociálnych služieb nové činnosti zamerané na podporu zmysluplných aktivít, podporu ich postupného začleňovania do komunity, socializácie, podporu a nácvik pracovných návykov, edukáciu v rámci environmentu, podporu sebarealizácie a sebestačnosti, ale je bonusom aj pre ďalších obyvateľov regiónu. Spolu s náučným chodníkom a ďalšími podpornými projektmi je bonusom nielen pre komunitu ľudí bývajúcich v Jasanima-DSS, ale aj v regióne a širšom okolí,“ zakončila riaditeľka Jasanima-DSS Beáta Šlosárová.

Foto:KSK

Pridaj komentár