Fiľakovo získalo dotáciu na obnovu chodníkov na Farskej lúke. Rozsiahlu rekonštrukciu spustia na jar

FIĽAKOVO – Samospráva Fiľakova uspela so svojou žiadosťou o dotáciu na komplexnú obnovu všetkých existujúcich chodníkov medzi bytovými domami na Farskej lúke a v časti Daxnerovej ulice. Z Operačného programu Ľudské zdroje od ministerstva vnútra získala bezmála 433 000 eur. Projekt vznikol v rámci iniciatívy Catching-Up Regions 2, v ktorej mesto spolupracuje so samosprávnym krajom a Svetovou bankou.

Ako informoval primátor mesta Attila Agócs, v súčasnosti prebieha príprava zmluvy na poskytnutie dotácie. „Keď bude zmluva hotová, pošleme pripravenú projektovú dokumentáciu na kontrolu, po nej vyhlásime verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Výsledky obstarávania by mali byť zrejmé do januára a s prácami budeme môcť začať na jar budúceho roka.“ Z pôvodne žiadaných 465 000 samospráve schválili takmer 433 000 eur, spolufinancovať ich bude piatimi percentami.

V rámci projektu mesto zrekonštruuje všetky existujúce chodníky medzi bytovkami – hlavné i prepojovacie, spolu so všetkými prístupmi do vchodov – celkovo v dĺžke takmer dvoch kilometrov. Chodníky sú v súčasnosti v nevyhovujúcom stave, ich konštrukcia je v niektorých úsekoch porušená až do podkladovej vrstvy. V rámci prác budú preto zrealizované výkopy a zhutnené násypy zo stabilizovanej zeminy, všetky chodníky dostanú nový asfaltový povrch. Prístup k nim bude bezbariérový, rovnako ako prístupy z priechodov pre chodcov, ktoré budú tiež osvetlené a vybavené navigačnými dlažbami pre nevidiacich.

Zámer zrekonštruovať chodníky na sídlisku Farská lúka, v ktorej žije približne 1800 obyvateľov, malo mesto už niekoľko rokov. „V tejto lokalite mala samospráva desaťročia veľký investičný dlh. V roku 2017 sme v nej preto vybudovali parkovisko pre 70 áut a v roku 2018 sme za vyše 80 000 eur vyasfaltovali všetky sídliskové cesty. Vlani sme tu odovzdali do užívania nové detské ihrisko. Vedeli sme, že aj obnova chodníkov je pre obyvateľov sídliska veľmi dôležitá, preto sme hľadali možnosti, ako takúto nákladnú investíciu zrealizovať. Som rád, že sa nám na to podarilo získať prostriedky ešte pred koncom volebného obdobia,“ uzavrel primátor.

Foto: Mesto Fiľakovo

Pridaj komentár