Fiľakovo podáva projekty za jeden a pol milióna eur. Cielené sú na najzanedbanejšie časti mesta

FIĽAKOVO – Poslanci mestského zastupiteľstva vo Fiľakove na svojich ostatných dvoch zasadnutiach schválili tri žiadosti o dotácie v hodnote bezmála jeden a pol milióna eur. Projekty sú výsledkom iniciatívy Catching up regions 2, v ktorej samospráva spolupracuje so samosprávnym krajom a Svetovou bankou.

Tri projekty, v rámci ktorých žiada mesto dotácie z operačného programu Ľudské zdroje, sú zamerané na desegregáciu dvoch najzanedbanejších častí mesta. Prvou z nich je lokalita Bottovej ulice v blízkosti železničnej stanice. V bytovkách na ulici žije takmer 400 obyvateľov vylúčených komunít. V okolí bytoviek sa v súčasnosti nachádzajú iba nespevnené cesty bez chodníkov, chýba aj odvádzanie dažďovej vody.

Na miestne dnešných štrkových ciest majú vďaka projektu vzniknúť asfaltové cesty a chodníky s priechodmi pre chodcov, parkoviská zo zatrávňovacej dlažby, obnoviť sa majú verejná zeleň i osvetlenie. Projekt v hodnote takmer 718 000 eur bude, v prípade jeho úspešnosti, mesto spolufinancovať piatimi percentami.

Ďalšie dva projekty s podobným zameraním sa týkajú ulíc v podhradí – Jilemnického, Puškinova a Švermova. Ulice, ktoré sa nachádzajú v historickom centre mesta, dodnes nemajú spevnené cesty, sú bez kanalizácie i vodovodu. Časť z takmer 200 tam žijúcich obyvateľov používa žumpy, časť iba suché toalety. Dažďová voda nie je odvádzaná, preto sú počas dažďov znečisťované aj studne obyvateľov, ktoré sú pre nich jediným zdrojom pitnej vody.

Ulice sú zároveň urbanistickou jazvou centra mesta a podhradia, v ktorom sa pohybuje množstvo turistov. Bez toho, aby sme v tejto lokalite vybudovali cesty, vodovod a kanalizáciu, sa nám celé podhradie nikdy nepodarí integrovať do zvyšnej časti mesta – ani z urbanistického hľadiska, ani z hľadiska životnej úrovne jej obyvateľov. Pokiaľ sa nám núkajú možnosti, ako to zrealizovať takmer výhradne z „cudzích“ peňazí, musíme to využiť,“ vyjadril sa primátor Attila Agócs.

Prvý z projektov týkajúcich sa podhradia je zameraný na rozšírenie verejnej kanalizácie a vodovodu o dĺžke 407 a 234 metrov. Vodovodné prípojky nie sú súčasťou projektu, napojenie záujemcov bude po ukončení prác riešiť prevádzkovateľ vodovodu. Celkové výdavky projektu sú vyčíslené na vyše 311 000 eur, z ktorých má byť v tomto prípade suma plne hradená z dotácie, bez spolufinancovania zo strany mesta.

Posledný projekt plynule nadväzuje na predchádzajúci. Vďaka nemu by sa, po ukončení napojenia lokality na vodovod a kanalizáciu, vybudovali na týchto uliciach asfaltobetónové cesty a kamenné chodníky s odvodom dažďovej vody. Projekt v hodnote 340 000 eur by v prípade jeho úspešnosti mesto spolufinancovalo piatimi percentami.

Zdroj: Klaudia Mikuš Kovácsová, hovorkyňa mesta Fiľakovo; foto: ilustračné, Sobotnik.sk

Pridaj komentár