Oficiálnym odhalením sa zavŕšil proces získania značky Európske dedičstvo pre 12 gemerských kostolov

RIMAVSKÉ BREZOVO – Proces udelenia značky Európske dedičstvo (European Heritage Label) pre stredoveké nástenné maľby v 12 gemersko-malohontských kostoloch je oficiálne zavŕšený. Stalo sa tak počas piatkového (12. 8.) slávnostného odhalenia hlavnej plakety tejto prestížnej značky v gotickom chráme v Rimavskom Brezove.

Zúčastnili sa na ňom predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ján Lunter, podpredseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Daniel Rusnák, členovia združenia Gotická cesta a Oblastnej organizácie cestovného ruchu Gemer, biskupi Západného a Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi (ECAV) na Slovensku Ján Hroboň a Peter Mihoč, predstavitelia miestnych samospráv a ďalšie osobnosti.

V Rimavskom Brezove sú na značku hrdí

So značkou Európske dedičstvo ožívajú v našich lokalitách európske príbehy, hodnoty, kultúra a dejiny s nimi spojené, a taktiež aj Božie slovo, obsiahnuté v Biblii pauperum, teda v Biblii chudobných, ako sú stredoveké nástenné maľby často nazývané,“ uviedla rimavskobrezovská zborová farárka Janka Miháliková, ktorá má veľký podiel na tom, že gemerské kostoly boli ocenené touto značkou.

Janka Miháliková pri príhovore

Ako pokračoval starosta Rimavského Brezova Marián Šivara, je rád, že jeho obec sa stala súčasťou značky Európske dedičstvo. „Za všetkých občanov som hrdý, že sa na nej môžeme podieľať. Dovoľte mi, aby som sa poďakoval našej farárke Janke Mihálikovej za všetku snahu a úsilie, ktoré musela vynaložiť pri zachovaní tohto kultúrneho dedičstva, zdôraznil starosta.

Člen združenie Gotická cesta Peter Palgut upozornil, že na Slovensku ide o prvý súbor pamiatok, ktoré dostali túto značku. „Zaujímavé je, že tých lokalít je 12. Bežne v Európe túto značku dostane jedna lokalita, alebo jedno konkrétne kultúrne dedičstvo, maximálne dve. Takto rozsiahly región s 12 dedinkami je však niečo unikátne,“ vyzdvihol.

Peter Palgut počas prezentácie

Hlavným dôvodom, prečo kostoly značku dostali, je podľa neho prezentácia príbehu, ktorý prepája počiatky moderného baníctva na území bývalého Uhorska a konkrétne v Gemeri-Malohonte s ďalšími aspektmi. „Ten príbeh v sebe spája príchod nemeckých kolonistov, počiatky rozmachu baníctva, vojenské výpravy Uhorska do Talianska, kde sa s veľkou pravdepodobnosťou nadväzovali diplomatické kontakty,“ načrtol Palgut. Ako doplnil, umelci, ktorí mali potrebné zručnosti na vytváranie fresiek, ich priniesli sem a dnes vďaka tomu môžeme fresky obdivovať aj na našom území.

Reformácia prispela k zachovaniu nástenných malieb

Biskup Západného dištriktu ECAV Ján Hroboň vo svojom príhovore spomenul, že reformácia nechtiac prispela k zachovaniu týchto vzácnych fresiek. „Keď evanjelici prevzali tieto kostolíky, tak ich zatreli vápnom v zmysle „neučiníš obraz na Božiu podobu’. Dlhý čas tak boli fresky skryté a tým ich vlastne zachránili,“ vysvetlil. Okrem historického rozmeru nástenných malieb zároveň upriamil pozornosť aj na ich duchovnú a náboženskú stránku.

Biskup Východného dištriktu ECAV Peter Mihoč uviedol, že získanie značky je spoluprácou viacerých cirkevných zborov. „V dnešnej dobe mať dobrú značku je záruka niečo kvalitného a ľudia dnes idú za dobrou značkou. Som presvedčený, že týchto 12 ocenených kostolov bude stredobodom pozornosti mnohých turistov,“ vyjadril sa.

Predsedovia samosprávnych krajov veria v príchod nových návštevníkov

Aj podľa predsedu BBSK Jána Luntera ocenené kostoly do regiónu určite pritiahnu nových návštevníkov. „Vďaka freskám máme odkaz našich predkov, ktorí tu žili, hľadali si miesto na Zemi, pýtali sa, odkiaľ sú a kam idú po smrti,“ povedal.

Podpredseda KSK Daniel Rusnák prisľúbil, že sa budú sa snažiť vytvoriť podmienky, aby ocenené kostolíky mohli byť otvorené a prístupné návštevníkom. „Aby ten, kto ich chce vidieť, prišiel, potešil sa pohľadom z toho, čo nám tu tí, ktorí sú už vo večnosti, zanechali,“ uviedol.

Riaditeľ Pamiatkového úradu SR Pavol Ižvolt vo svojom príhovore tlmočil slová predstaviteľky Európskej komisie, podľa ktorej je európske kultúrne dedičstvo akousi dušou Európy. „V tomto roku sa týchto 12 lokalít ocitlo na mape kultúrnej Európy a je to naozaj niečo mimoriadne,“ poznamenal.

Značku Európske dedičstvo získalo 12 kostolov v troch okresoch v rámci dvoch samosprávnych krajov. Ide konkrétne o Rimavské Brezovo, Rimavskú Baňu, Kyjatice a Kraskovo v okrese Rimavská Sobota, Šivetice, Chyžné, Kameňany a Rákoš v okrese Revúca, ako aj Štítnik, Ochtinú, Koceľovce a Plešivec v okrese Rožňava.

Cieľom značky je podnietenie medzikultúrneho dialógu, zvýšenie spoločenskej hodnoty kultúrneho dedičstva, posilnenie jeho významu v ekonomike a udržateľnom rozvoji regiónov, najmä prostredníctvom kultúrneho cestovného ruchu. Viac sa dočítate aj v našom staršom článku.

Foto: Sobotnik.sk

One Reply to “Oficiálnym odhalením sa zavŕšil proces získania značky Európske dedičstvo pre 12 gemerských kostolov”

  1. Pingback: Gotická cesta otvorená 2022 prilákala na Rimavský okruh množstvo návštevníkov

Pridaj komentár