POLTÁR: Martina Brisudová chce v komunálnych voľbách obhájiť post primátorky

Martina Brisudová

POLTÁR – Martina Brisudová, súčasná primátorka mesta Poltár, plánuje v najbližších voľbách obhájiť svoj post. Ako sama povedala, veľmi rada by pokračovala v začatej práci a verí, že má aj naďalej občanom čo ponúknuť.

Po mojom nástupe na úrad sme museli dobiehať rokmi zanedbané infraštruktúrne nedostatky, pričom sme sa snažili zároveň pozerať vpred a pripravovať aj nové veci a projekty s výhľadom do budúcna pre ďalšie generácie,“ uviedla primátorka.

Za najväčší úspech považuje získavanie mimorozpočtových zdrojov pre rozvoj územia. „Mesto je v projektoch úspešné a získalo takmer tri milióny eur na podporu väčších investičných plánov a projektov na podporu zamestnanosti,“ konštatovala primátorka s tým, že práve vďaka získaným peniazom sa mesto môže púšťať do veľkých projektov, budovať a posúvať vpred, ako aj znižovať nezamestnanosť regiónu.

Podľa slov primátorky, ktorá je zároveň členkou výboru Národnej rady (NR) SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, sú regionálne rozdiely na Slovensku tak markantné, že ich nedokážeme vyrovnať za rok ani za dva. Riešenie problematiky regionálneho rozvoja je podľa jej slov jej prioritou aj v NR SR.

Prvé kroky na podporu zamestnanosti smerovala samospráva do výstavby priemyselného parku. „Myšlienka priemyselného parku sa zrodila v 90 –tych rokoch. Odvtedy sa neurobili ďalšie kroky na jeho realizáciu. Preto ma teší, že sa mi podarilo získať dotáciu na vypracovanie projektovej dokumentácie, geodetických prác a kartografických činností. Rada by som stála aj pri ďalších krokoch tohto projektu a doviedla ho do úspešného konca,“ informovala o jej plánoch do budúcna.

Mesto Poltár získalo na projektovú dokumentáciu z Ministerstva hospodárstva SR sumu 227 946,15 eur a ďalšou významnou investíciou, o ktorú sa usiluje, je vybudovanie, resp. dostavba komunikácie vedúcej k priemyselnému parku na trase Poltár – Nové Hony.

Na podporu zamestnanosti sme podnikli viacero aktivít. Okrem iného je samospráva najväčší zamestnávateľ a cez projekty zamestnala už desiatky zamestnancov,“ informovala Brisudová. Tvrdí, že mesto sa snaží viesť transparentne. „Mojim cieľom bolo vybudovať transparentné mesto pre ľudí. Je dôležité poskytnúť občanom všetky dôležité informácie, čo vždy robíme, aby sa vedeli správne rozhodovať, a tak mohli participovať na veciach verejných,“ doplnila primátorka.

Vecí, ktoré sa v meste zrekonštruovali, či vybudovali, je veľa a bol by ich celý zoznam. Len miestne komunikácie sme opravili takmer v celom meste, na Ulici podhorskej, na sídlisku Hôlo, cestu na Prievranu a mnohé ďalšie komunikácie, chodníky, parkovacie miesta za takmer 1,2 milióna eur,“ vymenovala Brisudová a dodala, že v súčasnosti sa pracuje na uliciach Kanadská a Továrenská.

Martina Brisudová študovala päť rokov odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov na Univerzite Jána Amosa Komenského v Bratislave s rozšírením na slovenský jazyk, a literatúru na Univerzite Mateja Bela Banská Bystrica ďalšie dva roky.

Takmer 30 rokov pracovala v rôznych pozíciách a funkciách na Mestskom úrade v Poltári. V rokoch 2010 – 2014 bola zástupkyňa primátora mesta a v rokoch 2010 – 2018 poslankyňa MsZ v Poltári. Na Mestskom úrade v Banskej Bystrici pracovala v kancelárii primátora na odbore kultúry, športu a cestovného ruchu.

V súčasnosti je primátorka mesta aj poslankyňou NR SR a v komunálnych voľbách bude kandidovať s podporou súčasnej vládnej koalície.

Pridaj komentár